פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תרבויות המועדות לאונס

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים:תרבויות המועדות לאונס

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

מדוע אונס נפוץ יותר בתרבויות מסוימות מאשר באחרות, וכיצד ניתן לבדוק זאת אמפירית?

בבדיקה של רשומות ארכיון זוהו תרבויות המועדות לאונס (Rape-Prone Cultures) – תרבויות בהן נוטים להשתמש באונס כמעשה מלחמה כנגד נשות האויב, כמעשה ריטואלי (כגון בעת חתונה)  וכאיום נגד נשים על מנת שיישארו נאמנות לגברים.

מבין 156 התרבויות שנבדקו, 47% סווגו כנקיות מאונס, 18% כמקיימות אונס (אך לא כריטואל, כאיום או כמעשה מלחמה) ו-35% כמועדות לאונס. עם זאת, מאחר ומדובר במידע אנתרופולוגי ומאחר ואונס הוא נושא אסור לשיחה בתרבויות רבות, סביר להניח שאחוזים אלו הינם הערכת חסר של שכיחות האונס, ויתכן כי הערכת החסר גם משתנה מתרבות לתרבות.

למרות זאת, נסקור את ממצאי המחקר. ראשית, אלו עמדות בנוגע למין מנבאות אונס? ניתן לשער שבמדינות בהן המין מודחק יהיה יותר אונס על מנת לספק דחפים לא מסופקים – אך לא כך נמצא. מידת ההדחקה של המין במדינה הוערכה באמצעות השכיחות של קיום יחסי המין לפני הנישואים וכן קיום יחסי מין לאחר הלידה (Post-Partum), אך לא נמצא קשר בין אלו לבין שיעור האונס.

באשר לרמת האלימות הכללית בתרבות, ניתן לשער, ע"פ ה-Neo-Associationist Account, שחברי תרבויות אלימות יהיו חשופים יותר לכעס ויכלילו זאת למקרים רבים יותר של תוקפנות, כולל אונס. אכן אלו היו הממצאים – בתרבויות מועדות לאונס היה שיעור גבוה יותר של אלימות, מלחמות תכופות יותר ודגש על מאצ'ואיזם וקשיחות גברית.

לבסוף, רבים מתייחסים לאונס כאל מעשה של שליטה, ולכן ניתן לצפות לשכיחות גבוהה יותר של אונס בתרבויות בהן מעמד הנשים הנו נמוך יותר – מה שאכן נמצא בפועל. במדינות מועדות לאונס, הסבירות שנשים תשתתפנה בחינוך ובהחלטות הפוליטיות הייתה נמוכה יותר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: