פסיכולוגיה חברתית – סיכומים:תרבות ותוקפנות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים:תרבות ותוקפנות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

אנתרופולוגים הבחינו ממזמן שחלק מן התרבויות נוטות להיות נחמדות ושלוות (כגון אלסקה) בעוד תרבויות אחרות מעודדות אלימות (תרבות ה-Yanomo).

נמצא שלמרות שכמות הנשקים ביחס לאוכלוסיה זהה בקנדה ובארה"ב, כמות האלימות גבוהה יותר בארה"ב, אך לפני שניתן להסיק מסקנות לגבי התרבות יש לשקול גם גורמים חברתיים ומצביים. לדוג', נמצא כי שיעורי הרצח מושפעים מאד מחוסר שוויון ברמת ההכנסה, יתכן והוא גורם לגברים להימצא בתחרות על משאבים כלכליים ועל נשים – שני מקורות קונפליקט העומדים ביסודם של רציחות ופשעים אחרים. חוסר השוויון בהכנסה גדול יותר בארה"ב מאשר בקנדה והחוקרים טוענים שהוא גדול מספיק על מנת להסביר את ההבדלים בשיעור הרצח.

בנוסף, ההשקפה התרבותית טוענת כי ישנם ערכים מסוימים ודרכים מסוימות להבנות את עצמך ואת האחר אשר הופכים תרבויות מסוימות לאלימות ותוקפניות יותר מאחרות. נבחן שני קווי מחקר המדגימים זאת:

תרבות של כבוד

בדרום ארה"ב, אנשים מרגישים חלק מתרבות של כבוד (Culture of Honor) – תרבות המוגדרת על ידי דאגה חזקה לתדמית שלך ושל אחרים, מה שמוביל לרגישות לעלבונות ומוכנות להשתמש באלימות על מנת לנקום בכל עלבון או עוול. הדאגות הללו מובילות לחוקי נימוס נוקשים ואמצעים אחרים אשר באמצעותם אנשים מביעים את הכבוד שלהם ובכך מספקים יציבות לקשרים החברתיים.

מספר מחקרים מראים כי אנשים מהדרום יותר רגישים לאיום על הכבוד שלהם ונוטים יותר להגיב באלימות על מנת להגן עליו, מאשר אנשים מאזורים אחרים בארה"ב. לדוג', נבדקו בארכיון שני סוגי רצח – רצח הקשור לויכוח ומערב איום על הכבוד (לדוג', משולש אהבה) ורצח הקשור לעברות ואינו מערב איום מפורש על הכבוד (לדוג', שוד מזוין). במחקר זה נבדקו רק גברים לבנים – שכן בעיקר גברים מבצעים את הפשעים הללו ומאחר ואחוז השחורים משתנה מאזור לאזור בארה"ב. נמצא כי רצח על רקע עברה היה נפוץ באותה מידה בכל האזורים, אך רצח על רקע ויכוח הרבה יותר נפוץ בדרום ודרום-מערב ארה"ב.

מחקר ניסויי המדגים זאת: נעשה שימוש בפרדיגמה של עלבון בה משתף פעולה מעליב את הנבדק ובודקים כיצד הוא מגיב. בניסוי, הנבדק צריך לעבור ליד משתף הפעולה על מנת למסור את השאלון שמילא ובדרכו משתף הפעולה נתקל בו ומלמל "Asshole" בתגובה. נמצא כי נבדקים ממדינות הדרום הראו יותר הבעות פנים של כעס מאשר נבדקים מהצפון. במחקר נוסף, נמצאה אצל נבדקים מהדרום רמה גבוהה יותר של טסטוסטרון – הורמון המקושר לתוקפנות ודאגה לסטטוס. בנוסף, אצל נבדקים מהדרום, אך לא אצל נבדקים מהצפון, נמצאה עליה ברמת הקורטיזול, הורמון המעיד על לחץ ומקושר לתגובת ה-Fight-Flight. יתרה מזאת, אנשים מהדרום לחצו חזק יותר את ידו של משתף פעולה אחר, יתכן על מנת להשיב את כבודם האבוד. במחקר אחר, הנבדקים שזה עתה הועלבו הלכו במסדרון לכיוון של משתף פעולה גדול-ממדים אשר קיבל הנחיה לא לזוז הצידה. נמצא שנבדקים מהדרום שהועלבו סטו מהדרך מאוחר יותר מאשר נבדקים מהצפון שהועלבו, בעוד נבדקים מהדרום שלא הועלבו סטו מהדרך מוקדם יותר מאשר נבדקים מהצפון שלא הועלבו (יתכן מאחר והפגינו נימוס דרומי).

לא סביר שרצח הקשור לויכוח נפוץ יותר בדרום בשל החום, שכן באזורים ההרריים הקרים בדרום רצח זה נפוץ יותר מאשר באזורים החמים והנמוכים. בנוסף, לא סביר שזה נובע מההיסטוריה הברוטלית והעבדות באזור, שכן גם במקרה זה, באזורים ההרריים העבדות והברוטליות הייתה פחות נפוצה, אך שיעורי הרצח גבוהים יותר.

מדוע אנשי הדרום עסוקים יותר בכבוד מאשר בצפון ומדוע האזור ההררי בדרום יותר אלים מאשר האזור הנמוך? ע"פ החוקרים, תרבות הכבוד בדרום הנה וריאציה של תרבות כבוד עולמית בקרב אנשים שרועים בחיות. רועים רגישים לאובדן העושר שלהם במקרים בהם גונבים להם את החיות, בעוד אצל חקלאים איום זה לא קיים. לפיכך, הרועה חייב לשמור על ארשת קשוחה ולצאת כנגד האיום הקטן ביותר. השערה זו תואמת את תבנית האלימות בארה"ב שכן הצפון יושב בעיקר על ידי חקלאים מאנגליה בעוד הדרום יושב בעיקר על ידי רועים סקוטים ואיריים. בנוסף, אנשי הדרום שגרו בהרים, אזור בו הרעייה נמשכה עד לאחרונה, נוטים יותר להיות אלימים מאנשים שגרו באזורים נמוכים, אזורים בהם רוב התושבים עברו לחקלאות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: