פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תוקפנות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תוקפנות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

תוקפנות (Aggression)

מדוע אנו עדיין הורגים זה את זה לאחר שנים כה רבות של ציביליזציה? בניסיון לענות על כך נדון בגורמים מצביים, תרבותיים וביולוגיים של תוקפנות ונבחן כיצד הבניה הופכת אותה לסבירה יותר או פחות.

נבחין בין סוגי תוקפנות:

  1. תוקפנות עוינת (Hostile Aggression): התנהגות המכוונת לפגוע באחר, באופן גופני או פסיכולוגי, ומונעת על ידי רגשות של כעס ועוינות.
  2. תוקפנות אינסטרומנטלית (Instrumental Aggression): התנהגות המיועדת לפגוע באחר ממניעים שאינם עוינות טהורה (כגון משיכת תשומת לב, רכישת עושר וקידום מטרות פוליטיות ואידיאולוגיות).

מעשי תוקפנות רבים הינם תערובת של תוקפנות עוינת ואינסטרומנטלית. לדוג', שחקן פוטבול שפוגע בשחקן אחר עשוי לעשות זאת בשל רגש של תוקפנות או בשל סיבות אינסטרומנטליות (לעזור לקבוצתו לנצח, לקנות לעצמו תדמית של אמיץ וכו').

מגדר ותוקפנות

בחלק זה של הפרק נתמקד בגברים מאחר והשפעת המגדר על תוקפנות הנה חזקה מאד. כמעט כל האלימות בעולם מבוצעת על ידי גברים ותוקפנות פיזית היא אחד ההבדלים הגדולים והעקביים בין המינים, כבר מגיל צעיר. בנוסף, גברים הינם גם לרוב הקורבנות של התוקפנות, ולכן המחקר בנושא התמקד בעיקר בבנים וגברים.

גם נשים הינן תוקפניות, אך בדרכים שונות. מחקרים חדשים עוסקים ב"תוקפנות ביחסים" (Relational Aggression), אשר נשים מצטיינות בה, כגון רכילות, יצירת שותפויות ונידוי. תוקפנות מסוג זה עשויה להיות מכאיבה מאד מבחינה רגשית.

קשה לומר מדוע קיימים הבדלים מגדריים כה גדולים בנוגע לתוקפנות. נראה כי גורמים רבים משפיעים על כך בו זמנית כגון גורמים ביולוגיים, גורמים אבולוציוניים, תהליכי חברות וכו'. נדון במספר גורמים אך נתחיל בכך שגורמים אבולוציוניים גורמים לנו לצפות שגברים יהיו יותר תוקפניים, לפחות במובן האינסטרומנטלי. לאורך האבולוציה גברים היו הציידים והמגנים במשפחה ושתי מטלות אלו כוללות תוקפנות. בנוסף, לאורך ההיסטוריה גברים עשו שימוש בתוקפנות על מנת להשיג בנות זוג. להתנהגות זו יש ערך הישרדותי והיא מעלה את יכולת ההיכללות (Inclusive Fitness הנטיה האבולוציונית לדאוג לעצמך ולמקורביך על מנת שהגנים שלך ישרדו). למרות שרעיון זה הנו מקומם, עשוי לנחם אותנו לשמוע שכמו כל שאר הנטיות, גם נטיה זו נתונה לשינוי והיא נדירה בחלק מן התרבויות.

גורמים מצביים של תוקפנות

גורמים רבים הופכים אנשים לתוקפניים יותר. תחת גורמים אלו נכללים גורמים כימיים (כגון אלכוהול – גם בקרב אנשים שאינם תוקפניים בד"כ), גורמים ביוכימיים (כגון טסטוסטרון – נמצא שלעבריינים יש רמה גבוהה יותר של טסטוסטרון מאשר סטודנטים, ולחברים של אחוות פרועות יותר יש רמה גבוהה יותר מאשר חברים של אחוות רגועות יותר). בנוסף, גורמים גנטיים מסוימים גורם לאנשים מסוימים לנטיה גדולה יותר לתוקפנות, וגם גדילה בבית בו יש אלימות והתעללות. עם זאת, חלק גדול מהגורמים החשובים ביותר הינם גורמים מצביים ולכן נדון בגורמים המצביים המתועדים ביותר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: