פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תוקפנות, מדיה ואלימות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תוקפנות, מדיה ואלימות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

מדיה ואלימות (?)

ילד אמריקאי ממוצע צופה ב-3-4 שעות טלויזיה ביום, וחלק גדול מהתכניות הינן אלימות. תוכניות בשעות השיא מכילות בממוצע 5-6 מעשי אלימות בשעה, ועד גיל 12 ילד אמריקאי נחשף ל-100,000 מעשי אלימות בטלויזיה.

האם הקריאות החוזרות ונשנות להקטנת האלימות שמופיעה בטלויזיה מוצדקות? מחקרים מראים כי חשיפה לאלימות במדיה מגבירה התנהגות אגרסיבית.

נתחיל ב-Copycat Violence (חיקוי של מעשי אלימות המופיעים בטלויזיה): לדוג', נמצא שאדם שניסה להתנקש בנשיא רייגן צפה בסרט "נהג מונית" (בו גיבור הסרט מנסה להתנקש בנשיא) ואף כתב מכתב לאחת מגיבורות הסרט בו הוא מצהיר על כוונת ההתנקשות.

מחקרים רבים הראו כי חשיפה מוקדמת לאלימות במדיה גורמת לתוקפנות בשלב מאוחר יותר בחיים. מחקר שמדגים זאת עקב אחרי הרגלי הצפיה בטלויזיה של בנים מגיל 8 ועד 30, ונמצא כי מידת ההעדפה לתכניות אלימות בגיל 8 הייתה נבאי טוב לכמות הפעילות העבריינית בגיל 30 (גם לאחר שבוצעה בקרה לרמת האלימות ההתחלתית בגיל 8).

מסקנה זו גובתה באמצעות מחקרי מעבדה רבים. במחקרים אלו, הנבדקים צופים בסרטים אלימים ולאחר מכן ניתנת להם האפשרות להתנהגות באופן תוקפני, לדוג', באמצעות מתן שוקים חשמליים למשתף פעולה. הממצאים הינם שצפייה בסרטים אלימים הופכת אנשים לתוקפניים יותר. לדוג', נמצא כי צפייה בסרטים אלימים גרמה לנערים ממוסד לעבריינים להיות יותר אלימים. במחקר אחר נמצא כי גברים התנהגו יותר באגרסיביות כלפי אישה כאשר הכעיסו אותם.

המחקרים חשפו גם את סוגי האלימות במדיה אשר הכי סביר שיובילו לתוקפנות. לדוג', אנשים נוטים להיות יותר תוקפניים בסרטים בהם הם מזדהים עם מבצע האלימות או לאחר צפיה במעשי אלימות מוצדקים (נגד "אנשים רעים"). בנוסף, נמצא שכשמנחים אנשים להסיט את תשומת הלב שלהם מהאלימות (לדוג', באמצעות התמקדות במאפיינים האסתטיים של הסרט) – הם נוטים פחות להתנהג בתוקפנות.

משחקי וידאו אלימים

מבצעי הטבח בביה"ס Columbine היו מכורים למשחקי וידאו אלימים. משחקי וידאו הם בוודאי אינם הגורם היחידי לאלימות, אך מחקרים מראים שיש סיבה לדאגה מחשיפה אליהם.

מחקר המדגים זאת: נבדקים מוקצים לקבוצות המשחקות משחקי וידאו, כאשר קבוצה אחת משחקת משחק אלים והקבוצה השניה משחקת משחק גולף. לאחר מכן, הנבדקים משחקים משחק תחרותי עם משתף פעולה, כאשר המפסיד מוענש על ידי השחקן האחר באמצעות רעש צורם. נמצא כי אלו ששיחקו במשחק אלים השמיעו רעשים ארוכים וחזקים יותר מאשר אלו ששיחקו במשחק הגולף.

בסקירה של מחקרים מהסוג שנדון כרגע נמצאו 5 השפעות מטרידות של חשיפה למשחקי וידאו אלימים, שקיימות אצל ילדים, מבוגרים, נשים וגברים כאחד:

  1. עליה בהתנהגות התוקפנית.
  2. ירידה בהתנהגות פרו-חברתית.
  3. עליה במחשבות תוקפניות.
  4. עליה ברגשות תוקפניים.
  5. עליה בלחץ דם וקצב לב – תגובות פיזיולוגיות המקושרות ללחימה ובריחה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: