פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: הבלטה של דימיון בקבוצת הפנים ושוני מקבוצת החוץ

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: הבלטה של דימיון בקבוצת הפנים ושוני מקבוצת החוץ

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

לחלוקה לקטגוריות יש השפעה עצומה על הmind האנושי

מחקרים מראים שחלוקה של אנשים לשתי קבוצות בלבד גורמת לאנשים לראות פחות גיוון בתוך הקבוצות ויותר שוני בין הקבוצות.

ניסוי: הראו לאנשים קווים השונים זה מזה באורך בכמות קבועה. לאחר מכן, חילקו את הקווים לשתי קבוצות שונות – מה שהוביל להערכת חסר של ההבדל בין הקווים באותה קבוצה ולהערכת יתר של ההבדל בין הקווים בין הקבוצות.

ניסוי חברתי: בפרדיגמת הקבוצה המינימלית, הנבדקים נוטים לחשוב שחבריהם לקבוצה חושבים יותר כמוהם ואילו חברי הקבוצה השנייה חושבים באופן שונה מהם, גם כאשר החלוקה לקבוצות שרירותית.

אין זה מפתיע שאנשים נוטים לראות יותר דמיון בתוך הקבוצה מאשר בין הקבוצות – שכן כל הרעיון של קטגוריזציה מתבסס על חלוקה לקטגוריות ע"פ דמיון כלשהו. מה שכן מפתיע הוא שאנשים נוטים לעשות זאת גם כשקריטריון החלוקה הוא שרירותי לחלוטין או כשהמימד ששימש לחלוקה (לדוג' צבע עור) אינו רלבנטי למימד אותו מנסים להעריך (לדוג', אינטליגנציה). במקרים כאלו, סטריאוטיפים מובילים לטעות.

אפקט ההומוגניות של קבוצת החוץ

הנטייה להניח הומוגניות בתוך הקבוצה הינה גדולה הרבה יותר עבור קבוצת החוץ מאשר עבור קבוצת הפנים ("הם" חושבים באותה צורה, אבל "אנחנו" לא).

ניסוי:  נבדקים משתי אוניברסיטאות צפו בקלטת בה סטודנטים מקבלים החלטות (איזו מוסיקה לשמוע, האם לשבת עם אנשים אחרים בהפסקה וכו'). למחצית מהנבדקים נאמר כי אלו סטודנטים מהאוניברסיטה שלהם ולמחצית השנייה נאמר שאלו סטודנטים מהאוניברסיטה השנייה. לאחר מכן, על הנבדקים היה להעריך האם באופן כללי סטודנטים מהאוניברסיטה בה צפו יבצעו את אותן הבחירות כמו הסטודנטים הספציפיים שהופיעו בסרט. נמצא כי הנבדקים נטו להעריך הומוגניות גדולה יותר של בחירות בקרב האוניברסיטה השנייה וגיוון גדול יותר בקרב האוניברסיטה שלהם.

 

קיימות מספר סיבות אפשריות לתופעה זו:

  1. כמות האינטראקציות: אנו נמצאים במגע רב יותר עם חברי הקבוצה שלנו, מה שנותן לנו הזדמנות לראות את הגיוון בדעות ובמנהגים, בעוד פעמים רבות כל מה שאנו יודעים על הקבוצה השנייה נובע מהסטריאוטיפ שלה.
  2. טבע האינטראקציות: לרוב האינטראקציות עם הקבוצה שלנו הן על בסיס של אחד-על-אחד, מה שמאפשר לנו לראות את הגיוון. בעוד שבאינטראקציות עם הקבוצה השנייה: נוטים להתייחס לחבר הקבוצה השנייה כמייצג של הקבוצה, והתכונות הייחודיות שלו מתפוגגות אל הרקע.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: