פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: אי-התאמה בין עמדות ומטרת העמדות האמיתית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: אי-התאמה בין עמדות ומטרת העמדות האמיתית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

אי-התאמה בין עמדות ומטרת העמדות האמיתית (Actual Attitude Targets)

פעמים רבות העמדות שלנו או של אחרים לא מנבאות את ההתנהגות שכן העמדות הינן כלליות מאד ומתייחסות לקטגוריה של דברים בעוד ההתנהגות הנמדדת היא מאד ספציפית (עמדות בנוגע לשמירה על הסביבה לעומת התנדבות ל-Green Peace). מחקרים רבים הראו שהעקביות בין עמדות להתנהגות גבוהה יותר כשהעמדות וההתנהגות הנם באותה רמת ספציפיות – עמדות ספציפיות תנבאנה התנהגות ספציפית בצורה טובה יותר, בעוד שעמדות כלליות תנבאנה טוב יותר כיצד הפרט יתנהג "באופן כללי" ביחס למספר התרחשויות הקשורות בנושא מסוים.

מחקר בנושא: נשים נשואות נשאלו מה עמדתן בנוגע לגלולות למניעת הריון. השאלות נעו בין רמה מאוד כללית ("מה את חושבת על גלולות"?) לבין רמה מאוד ספציפית ("מה דעתך ליטול גלולות במהלך השנתיים הקרובות"?). כשהן נשאלו לאחר שנתיים האם נטלו גלולות במהלך תקופה זו, נתגלה כי העמדה הכללית לא הייתה רלבנטית כלל לניבוי בעוד העמדה הספציפית נתנה ניבוי טוב.

ממצאים אלו עשויים להסביר גם את המחקר של LaPierre שבדק עמדות כלליות בנוגע לסינים בעוד הסיטואציה הייתה מאד ספציפית. יתכן שהיה מקבל תוצאות אחרות אם היה שואל את בתי העסק האם היו מוכנים לשרת זוג סיני לבוש היטב עם התנהגות ללא דופי. כאשר רוצים לנבא התנהגות ספציפית, יש למדוד את העמדות ביחס לאותה התנהגות ספציפית.

המסקנה היא שהעמדות שלנו בנוגע לקטגוריה מסוימת מכוונות לרוב לאבטיפוס של הקטגוריה ואם הסיטואציה שונה מאותו האבטיפוס, סביר להניח שההתנהגות לא תהיה תואמת לעמדה.

מחקר בנושא: סטודנטים גברים נשאלו לגבי עמדותיהם בנוגע להומוסקסואלים ונשאלו גם בנוגע לסטריאוטיפ שיש להם בנוגע להומוסקסואליים "טיפוסיים". חודשיים לאחר מכן הם נשאלו (ע"י נסיין אחר) האם יהיו מוכנים להראות לסטודנט חדש את הקמפוס. עבור מחצית מהנבדקים הסטודנט ענה לסטריאוטיפ שהם תיארו לגבי הומוסקסואלים בעוד למחצית השנייה הסטודנט ענה לסטריאוטיפ כללי לגבי הומוסקסואלים. נמצא שהעמדות ניבאו היטב רק כאשר התיאור היה תואם לסטריאוטיפ הספציפי לגבי הומוסקסואלים, שבו החזיק הנבדק.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: