פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: חוסר עקביות של עמדות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: חוסר עקביות של עמדות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

לעתים העמדות אינן עקביות

לעמדות יש מרכיבים שונים (כגון רגשיים וקוגניטיביים) אשר לעתים אינן תואמים, ולכן סביר שלעתים לא ניתן לנבא התנהגות על פי העמדות. לדוג', המרכיב הקוגניטיבי עשוי להשפיע על העמדות המוצהרות של האדם בעוד המרכיב הרגשי קובע את ההתנהגות בפועל (או להיפך). לדוג', בתי העסק מתנגדים לתת שירות לסינים מבחינה קוגניטיבית, אך כשהם ראו את האנשים באמת המרכיב הרגשי הוביל אותם לתת להם שירות.

חוסר עקביות בין המרכיבים הרגשיים והקוגניטיביים של העמדות

כשיש אי-עקביות בין המרכיבים הרגשיים לקוגניטיביים, העמדות נוטות להיות מנבאים גרועים להתנהגות. מחקר לדוג': סטודנטים נשאלו לגבי רגשותיהם ומחשבותיהם בנוגע להשתתפות בניסויים פסיכולוגיים ולאחר מכן דורגו ע"פ רגשותיהם (מרכיב רגשי) ועל פי מחשבותיהם (מרכיב קוגניטיבי) – (קיבלו ציון נפרד לכל אחד מהרכיבים). שבוע לאחר מכן, הם נשאלו האם הם מעוניינים להשתתף בניסוי פסיכולוגי. קל היה לנבא את אלו שנמצאה אצלם עקביות (נמוך/נמוך – לא השתתפו, גבוה/גבוה – השתתפו) בעוד שלא ניתן היה לנבא את ההתנהגות של אלו שלא היו עקביים (אף אחד משני רכיבי עמדה אלו לא שימש כמנבא טוב).

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: