מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: לביקורת הכלכלה המדינית / קרל מרקס.

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: לביקורת הכלכלה המדינית / קרל מרקס.

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

במאמר "לביקורת הכלכלה המדינית" קרל מרקס זונח את הרעיון של המהפכה החברתית ולכן פונה להסבר כלכלי.

על פי מרקס אנשים לא פועלים לפי תודעה מעמדית אלא לפי אינטרסים אישיים כלכליים יש להם תודעה מזויפת מסוג אחר ז"א חושבים שיכולים לפעול כל אחד מאינטרס אישי שלו.

מרקס מושפע מפילוסופיה פוזיטיבסטית – דברים חייבים לקרות, ע"פ תפיסתו  של מרקס אנו צריכים להשתחרר משליטה של אדם אחד על אדם אחר ואז נגיע לקומוניזם – מעמד אחד שוויוני, על מנת להבין חברה יש לבחון את הקשרים בהם הם נמצאים ולא את אורך החשיבה של האנשים (ומכאן קביעתו המפורסמת של מרקס כי לא תודעת אנשים קובעת את הוויתם אלא הוויתם קובעת את תודעתם).

המצב בו האנשים נמצאים יביא אותם לשינוי, המהפכה שתקרה בגלל הכלכלה תביא את האנשים לתודעה.

ברגע שיהיה שינוי בתשתית ( סתירה בין כוחות יצור ליחסיי יצור) שנובע בגלל התפתחות כוחות הייצור יהיה שינוי גם בבניין העל (מוסדות פוליטיים או האידיאולוגיות של המעמד השליט). רק למעמד השליט יש אידיאולוגיה (שנועדה להצדיק את הסדר) לאחרים יש תודעה.

לטענתו  של מרקס יש חוקים היסטוריים שמכתיבים את כיוון התקדמותה של האנושות:

하나.                   יחסיי הייצור וכוחות הייצור מהווים את הבסיס הכלכלי לחברה, תשתית עליהן נבנה בניין העל – הוויה יוצרת תודעה.

둘.   מהתפתחות כוחות הייצור נוצרת אי התאמה בין יחסי הייצור לכוחות הייצור שמובילה לקונפליקט ביחסיי ייצור וזה מוביל למהפכה.

셋.   בניין העל משקף את התשתית וכאשר התשתית תשתנה ישתנה גם בניין העל. בניין העל משקף את האידיאולוגיה של המעמד השליט משרת אותו ליצור לגיטימציה לקיום הסדר החברתי ויוצר תודעה מזויפת בקרב הפועלים.

האידיאולוגיה מסתירה את הסתירות שנמצאות בתשתית, בין כוחות הייצור ליחסיי הייצור ובכך היא מנציחה את הסדר החברתי הקיים.

השינוי ע" מרקס:

התקדמות טכנולוגית > שינוי בכוחות הייצור > שינוי ביחסיי הייצור > קונפליקט > שינוי במבנה העל.

ההוויה שהיא התקדמות טכנולוגית תוביל לשינוי תודעתי במבנה העל.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: