מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: אורי רם/בין הנשק והמשק -גלובליזציה ופוסט ציונות

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: אורי רם/בין הנשק והמשק -פוסט ציונות

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

גלובליזציה ומדינת הלאום: פוסט ציונות

לפי אורי רם ניתן לחלק את ההיסטוריה של ישראל לשתי תקופות:

  1. מודרניזציה – באמצעות קולוניזציה, שנות ה 70. מתאפיינת בציר שבקוטב אחד שלו דפוסים פרה מודרניים (מסורתיים, דתיים) ובקוטב הנגדי שלו דפוסים חברתיים מודרניים (לאומיים, חילוניים).
  2. גלובליזציה – משנות ה 70 ועד היום המתאפיינת בדה קולוניזציה חלקית. מתאפיינת בציר שבקוטב אחד שלו דפוסים חברתיים לוקליים ובקוטב השני דפוסים חברתיים גלובליים.

טענת המאמר  "בין הנשק והמשק" היא שניתן לפענח את המשבר הכולל בישראל ראשית, כאשר מפרשים אותו כתולדה של המעבר מציר המודרניזציה לציר הגלובליזציה ושנית, כתולדה של המאבק הדיאלקטי בין שני הקטבים בציר השני. כל זה מתרחש גם בתוך ההקשר של סכסוך קולוניאלי לאומי ושל חברה מעמדית עדתית.

הזהות המדינתית לאומית הציונית נשחקת ובמקביל גם הזהויות המסורתיות (אנטי ציונית חרדית) נשחקות. שני מוקדי הזהות הללו נשחקים ומרכיבים כבדי משקל בהם עוברים לכיוונים שניתן להגדירם מצד אחד כפוסט ציונות (הגלובלי) ומצד שני כניאו ציונות (הלוקלי). הסתירה בין לאומיות אתנית ודמוקרטיה אזרחית וכן הניגוד בין השאיפה הגוברת של השכבות הבינוניות והגבוהות לגלובליזציה כלכלית ולנורמליזציה אזרחנית לבין ההתגייסות הלוקליסטית, הפופוליסטית והאתנו לאומית של השכבות הסוציו כלכליות הנמוכות שתהליך הגלובליזציה מהווה איום על מעמדן וזהותן.

המדינה נתפסת כמסגרת המאחדת תושבים החיים בשטחה ושותפים לניהול, מסגרת שמאפשרת ליחידים או קבוצות לחיות על פי הגדרת הטוב שלהם בגבולות מסוימים, המדינה היא כלי ומסגרת להגשמת ה"חיים הטובים" כפי שכל פרט או קבוצה תופסים אותם, היא מוגדרת ככלל האוכלוסייה המתקיימת בשטחה ומשתתפת במערכות החיים השונות ומשרתת את כלל האוכלוסייה באורח שוויוני. האזרחות היא חבילת זכויות אישיות ופוליטיות. במובן מסוים הפוסט ציונות היא המקוורלד הישראלי.

ניתן להבחין בין שני זני הפוסט מודרניות:

  1. פוסט ציונות רדיקלית – מבטאת את שקיעתה של האליטה הישנה ואת שיח הזהות של הקבוצות החדשות. אלו שהינם פוסט ציוניים בהכרתם נוטים להיות אנשים שמאל ולחייב את המקוורלד בשל הדמוקרטיה האזרחית שהוא מחדיר.
  2. פוסט ציונות ליברלית – מבטאת את השתלבות האליטות הקפיטליסטיות החדשות במערכת העולמית. אלו שהינם פוסט ציוניים בעשייתם נוטים להיות בורגנים ניאו ליברליים לאומניים התומכים במקוורלד בזכות כוחות השוק שהוא מחדיר לחברה. כדי למצוא אותה יש לחפש את בסיסיה המבניים וביטוייה הסמויים והעקיפים.

גלובליזציה וכלכלה מדינית: לקראת משק פוסט תעשייתי

בין שנות ה 70 לשנות ה90 הצטרפה ישראל לקבוצת המדינות התעשייתיות העשירות בעולם, לנתונים אלו יש משמעות כלכלית אך גם משמעות בתפיסה העצמית הישראלית.

אורי רם/בין הנשק והמשק – גלובליזציה ומדינת הלאום

אורי רם/בין הנשק והמשק -השלכות כלכליות של הגלובליזציה

 אורי רם/בין הנשק והמשק -הגלובליזציה וסתירותיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: