עקומת הפעמון של האינטליגנציה

"עקומת הפעמון" מאת ריצ'רד ג'יי הרנשטיין וצ'רלס מאריי הוא ספר משפיע ושנוי במחלוקת, החוקר את הקשר בין אינטליגנציה לתוצאות חברתיות. הספר טוען כי יכולת קוגניטיבית, כפי שנמדדת במבחני מנת משכל, היא מנבא מכריע להצלחה בתחומי חיים שונים, לרבות השכלה, תעסוקה ומצב סוציו-אקונומי. המחברים מציעים שהאינטליגנציה עוקבת אחר התפלגות עקומת פעמון באוכלוסייה, כאשר רוב האנשים מקובצים […]