סיכום מאמר: "פרשנות של תרבויות" \ קליפורד גירץ

סיכום מאמר: "פרשנות של תרבויות" \ קליפורד גירץ

סיכומי מאמרים באנתרופולוגיה

המאמר "פרשנות של תרבויות" של האנתרופולוג קליפורד גירץ עוסק בדרכים לפרש התנהגויות מסוימות ותרבויות שונות. ע"פ גירץ, מושאה המרכזי של האנתרופולוגיה היא התרבות, אולם הגדרתה היא איננה מדע מדויק (ניסויי) אלה היא מדע פרשני (חותר למשמעות) בתחום זה. גירץ מדגיש כי מטרת המחקר התיאורטי (פרשני) היא להרחיב את עולם השיח האנושי. בכדי לפרש (לתאר) את מושג ההתנהגות, גירץ משתמש בשני מושגים: תיאור גדוש ותיאור מחוק.

  1. תיאור גדוש– פרשנות ההתנהגות (הצפויה)  המרובה במשמעויות, בכדי לתאר על פיו יש לבצע עבודת מחקר וראיונות תיאורטיים קודם לכן (כורסא בטרם ירידה לשטח), מתייחס לאינטרפרטציה של התיאור (פרשנות משמעות). התיאור הינו מקיף, ובכדי להימנע מערעור תקופה קודמת על התיאור להיות בעל תכנים בלתי אמצעיים ובלתי ניתן לניתוק.
  2. תיאור מחוק– תיאור התנהגותי בלבד, לא יעיל לניתוח האתנוגרפיה היות ולא נותן משמעות ופרשנות.

על פי גירץ ישנם מס' שלבים שאותם עוברת פרשנות של תרבויות. בתחילה, אדם נותן פרשנות להתנהגותו ,שלב זה נקרא:"מדרגה ראשונה", לאחר מכן, החוקר מגיע ונותן את פרשנותו על השלב הראשון, שלב זה נקרא "פרשנות ממדרגה שנייה". תהליך הכתיבה מורכב משלוש שלבים: צפייה ,תיעוד וניתוח (לרוב שלושת השלבים יבואו ביחד). גירץ מציג גישה פרשנית פילוסופית, בה ההתבוננות על החברה היא כעל טקסט. מרגע קביעה זו, כך ההתייחסות לחברה היא כטקסט הניתן לפרשנות. בדרך זו, נפרד המחבר מדרך הכתיבה והשכפול הידועים עד כה, ומחזק את גישת הפרשנות. תהליך הפרשנות מדומה לפענוח כתב יד לא מובן. המחקר האתנוגראפי כולל בתחילה: תיאור גדוש –) אבחון –) פרשנות מצד הנחקרים –) פרשנות החוקרים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: