פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי \ יוסי יונה – סיכום

הפדגוגיה הביקורתית מניחה שמערכת החינוך פועלת במציאות שבה ליקויים רבים ובפרט אי שוויון מסוגים שונים, ונשאלת השאלה אם החינוך והפדגוגיה הביקורתית יכולים לאתגר את המציאות (בתוך בית הספר ומחוצה לו) ולהביא לשינוי משמעותי. בנוסף, אנשי חינוך פרוגרסיביים טוענים שמערכת החינוך והמציאות בכלל מעכבים מתן שוויון זכויות והזדמנויות לפיתוח הפוטנציאל של האינדיבידואל, והפדגוגיה הביקורתית מנסה לבחון […]