"שמות הגיבורים ב-"קופסה שחורה

שמות הגיבורים ברומן "קופסה שחורה":

שמותיהם של הגיבורים ב"קופסה שחורה" מסמלים ומייצגים תכונות שונות, דרכים שונות ואידיאולוגיות.

אלכס-גדעון ומישל-מיכאל:

למרות השינויים המהותיים בין שני הבעלים של אילנה, יש משהו שמקשר בניהם: שניהם מאמינים באותה אידיאולוגיה, שהיא הציונות. ומה ששונה בניהם זה דרך הציונות ומטתרתם.

שמות בעליה של אילנה רומזים על מוטיב הישועה בדמותם והתנהגותם ע"י השמות הסמליים שלהם.

שניהם מרגישים מושיעי עם ישראל ושניהם שואפים לתקן את ההיסטוריה המעוותת של החברה היהודית. הם עושים זאת ע"י:

אלכס: חילוני,  פועל בכוח הזרוע: לוחם במלחמות, הורג ערבים.

 הורס את ההווה של חייו ע"י התבודדות, מרביץ לאישתו ומשקיע רק בא"י ובמלחמות (שזה הדבר החשוב ביותר).עם זאת, הוא מסיק מסקנות מהסיטואציה הכוחנית ומהציונות. הוא עוזב את א"י, מתבודד ומנסה לחקור את מעשיו ומעשיי בני דורו.

שמו של אלכס – משנה את שם משפחתו מהשם גודונסקי לגדעון. שמו מקביל לגדעון המקראי, שניסה להושיע את עם ישראל ממדיין בכוח הזרוע, וכך גם אלכס מנסה להציל את עם ישראל בכוח הזרוע מהערבים.

אלכס מקדיש את חייו לאידיאל הציוני. כל חייו מוקדשים להרג ערבים, משרת בצבא קבע ומפקד בשיריון. הוא נפצע בגבו באחת המלחמות. רק בגיל 28, כשהוא התנזר מנשים עד אז, הוא מכיר את אילנה שמובילה אותו לנישואים. הם מתחתנים ולמחרת הוא מזניח אותה וחוזר להושיע את ישראל ולצבא. לאחר הגירושים הוא עוזב את א"י ופונה לאקדמיה. הוא מתמודד ומנסה לחקור את מעשיו ואת מעשיי בני דורו. את התסכול שאלכס גרם לאילנה רואים לפי מכתביה. היא כותבת באחד המכתבים שהוא כבש אותה ככבישת יעד צבאי, אבל טוענת שהוא לא אוהב אותה, מפני שהוא בכלל לא יודע מה זו אהבה.

בסוף ימיו אלכס לוקח עליו את האחריות למעשיו: מזרים כספים לבנו ולמשפחתו, אבל בסופו של דבר משלם את המחיר. אילנה ובועז הם בעצם קורבנות לקיצוניות של אלכס.

בחו"ל הוא מתחיל להיות ספקן כלפי אמיתות ואידיאולוגיות שהאמין בהן בעבר – זהו למעשה תהליך הסקת המסקנות שלו, מעין התפכחות.

מיכאל:  בעל לבוש דתי, מגשים את המטרה ע"י אידיאולוגיות, לא בכוח.

הורס את ההווה של חייו ע"י הקצנה, ורואים שיחסיו עם אילנה מתדרדרים ככל שהוא נהיה יותר עשיו ושוקע יותר בפעילות פוליטית אידיאולוגית.

 שמו של מיכאל – מישל, זהו שם חיבה לשם מיכאל המקראי, שניסה להושיע את עם ישראל דרך דיבורים כמגן על עם ישראל. השם מיכאל מקביל לשם מישל מהרומן, שעשה אותו דבר ע"י משא ומתן עם הערבים כדי שא"י תהיה שלמה.

משברו של מישל (עזיבת יפעת ואילנה) מתגלה כשאילנה צריכה לנסוע והוא צריך לבטל פגישה פוליטית והוא מאשים אותה. המשבר ביחסיהם מתחיל מהקטע הזה, ויש ביניהם ויכוחים רבים, כאשר הקשר שלהם הולך ונהיה יותר גרוע. השנאה והכעס בין מישל לאילנה גוברים ומתפרצים כשהיא נוסעת לטפל באלכס. רואים זאת במכתב שמישל רושם לאלכס שבו כעסו מופנה לאלכס ולאילנה והוא משווה את סיפורם לסיפור כבשת הרש.

מישל שואל את אלכס במכתבו: "האם גם לערבי היית לוקח את האישה?" – מרמז על צביעות, הרי מצד אחד הוא שמאלני (לכאורה אוהב ערבים) ומצד שני הוא הרג ערבים במלחמות ישראל.

*** גם גדעון וגם מישל מאבדים את כבודם העצמי כבני אדם ומקדישים את חייהם לציונות בתקומת עם ישראל.

עוד דברים מעניינים: