עלילת התחנכות

עלילת התחנכות – עלילת התחנכות היא עלילה העוקבת אחר תהליך של תמורה בנפשו של גיבור, על פי רוב גיבור צעיר. דרך נקודות הכרעה ומפגשים עם גורמים חיצוניים המייצגים אלטרנטיבות עובר גיבור הסיפור תהליך של שינוי ופיתוח של אישיותו לקראת מיצוי עצמי או השלמת זהותו. עלילה כזו כוללת מימד של "משא ומתן" בין הנפש וההכרה של הגיבור לבין אירועים חיצוניים המניעים את התהליך הפנימי, וככזו היא יכולה לשמש היטב את הסיפור הלירי. ההתפתחות הנפשית והרגשית שמונעת ומקיימת דו-שיח עם המציאות החיצונית מאפשרת למקד את הסיפור על העולם הפנימי וזוהי מטרתו של הסיפור הלירי.

עוד דברים מעניינים: