פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תרבות האלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תרבות האלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

תרבות האלטרואיזם

האם יש הבדלים אזוריים בנטיה לסיוע לאחרים ולהתנהגות אלטרואיסטית? בסדרת מחקרים השוו סיוע באזורים כפריים ועירוניים בגדלים שונים ויצרו באופן ניסויי 17 צורות שונות של התנהגויות סיוע (לרוב בסביבות טבעיות). נבדק האם אנשים ייענו לבקשות פשוטות (לדוג', יאמרו מה השעה), האם יתערבו על מנת למנוע פשע והאם יסייעו לאנשים בצרה. נמצא כי באזורים כפריים נוטים יותר לסייע מאשר באזורים עירוניים, ונמצאה גם השפעה לגודל האוכלוסיה בעיירות בגדלים בין 1,000 ל-50,000 תושבים, אך מעבר לכך לא נמצאה השפעה לגודל האוכלוסיה. דוגמה לחלק מן הממצאים מצורפת בגרף.

נראה כי  בכל מה שנוגע לאלטרואיזם ההקשר בו האדם נמצא כרגע הוא זה שחשוב ולא ההקשר בו האדם גדל – ההקשר הנוכחי בו האדם נמצא (עירוני או כפרי) היה נבאי חזק הרבה יותר מאשר להתנהגות הסיוע של האדם מאשר המקום בו גדל. ממצא זה מקטין את הסבירות שההבדלים בין אזורים עירוניים וכפריים נובעים מבחירה עצמית ולא מהבדלים אמיתיים בין הסביבות השונות.

ישנם מספר הסברים אפשריים להבדלים בין אזורים כפריים ועירוניים בהתנהגות סיוע ואלטרואיזם

  1. עומס יתר של גירויים: בסביבה עירונית יש יותר מדי קלט של גירויים ולא ניתן להפנות קשב לכולו, וכך אנו "נסגרים" ופחות סביר שנפנה קשב לאחרים. זה גורם להפרעה לאיתור ופירוש של מצבי חירום וכך אנו פחות מסייעים לאחרים.
  2. היפותזת הגיוון (Diversity Hypothesis): כאמור, אנשים נוטים יותר לעזור לאנשים שדומים להם. אזורים עירוניים מורכבים מאוכלוסיות מגוונות יותר ולכן סביר יותר שניתקל באדם הדומה לנו באזורים כפריים. גורם זה תורם להבדלים בהתנהגות הסיוע בין האזורים.
  3. בסביבות עירוניות יותר סביר שיהיו הרבה אנשים בסביבה מאשר באזורים כפריים וכך יותר סביר שתתרחש חלוקת אחריות אשר תמנע מאנשים לסייע לאחר.

14 ציטוטים על אלטרואיזם

מהו אלטרואיזם אפקטיבי

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: