פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: השפעת הקהל על אלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: השפעת הקהל על אלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה

אחד הגורמים החשובים ביותר הוא האם אנשים אחרים נוכחים. חוקרים שעוסקים בהתערבות צופים (Bystander Intervention) – עזרה לקורבן בזמן חירום על ידי אנשים שצופים בסיטואציה – מצאו שאנשים נוטים פחות לעזור כאשר יש אנשים אחרים בסביבה, והעזרה פוחתת ככל שיש יותר צופים בסביבה.

נוכחות האחרים בסביבה מפחיתה את סבירות העזרה בשל חלוקת אחריות (Diffusion of Responsibility) – ירידה בתחושת דחיפות העזרה לאדם בשעת חירום בשל ההנחה שאנשים אחרים שצופים בסיטואציה יעזרו לו.

מחקר המדגים זאת: נבדקים הושבו בתאים נפרדים ושוחחו ביניהם באמצעות מערכת אינטרקום, כאשר רק אדם אחד יכול לדבר בכל זמן נתון. באחד התנאים, בשיחה השתתפו רק שני אנשים (נבדק ומשתף פעולה שמגלם קורבן), בתנאי השני השתתפו שלושה אנשים (נבדק, משתף פעולה ואדם נוסף) ובתנאי האחרון השתתפו שישה אנשים בשיחה. בסבב הדיבורים הראשון, ה"קורבן" ציין כי יש לו בעיה של התקפים ובסבב הדיבורים השני הוא החל להיחנק ולדבר בקול רם ובלתי ברור, ולפני שהוא השתתק הוא מלמל מספר מילים בהן קרא לעזרת האחרים וציין כי הוא עומד למות. נמצא כי בתנאי של שני האנשים, 85% מהאנשים עזבו את תאיהם וקמו לסייע לקורבן, לעומת 62% בתנאי של שלושה אנשים ו-31% בתנאי של שישה אנשים. כלומר, נוכחות של אחרים (לפחות נוכחות של זרים) מפריעה להתנהגות של עזרה.

מחקרים רבים נוספים עסקו בסוגיה זו באמצעות שיטות שונות ומעבר לכלל המחקרים נמצא כי 75% מסייעים לאחר כשהם לבדם לעומת 53% שמסייעים בנוכחות אחרים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: