פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: סטריאוטיפים, דעות קדומות ואפלייה

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: סטריאוטיפים, דעות קדומות ואפלייה

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

במהלך הפרק נסקור מספר השקפות בנוגע לסטריאוטיפים, דעות קדומות ואפלייה, אך ראשית נתחיל בסקירה של הצורות השונות של הטיה בין קבוצתית.

אפיון של הטייה בין-קבוצתית (Inter-group Bias)

סטריאוטיפים – אמונות בנוגע לתכונות אשר מאפיינות לכאורה חברים של קבוצה מסוימת (לדוג', אסייתים הינם חרוצים).

אמונות אלו עשויות להיות חיוביות/שליליות, נכונות/שגויות והן משמשות לקטלוג של בני האדם. סטריאוטיפים מצריכים לחשוב על האדם כעל חבר בקבוצה ולא כעל אינדיבידואל. עיקר המחקר מתמקד בסטריאוטיפים לא מדויקים אשר עשויים להוביל לדעות קדומות ואפלייה.

דעה קדומה (Prejudice) – גישה שלילית או תגובה רגשית כלפי קבוצה מסוימת וחבריה.

אפלייה (Discrimination) – יחס או התנהגות בלתי-הוגנים כלפי חברים של קבוצה מסוימת, בעקבות חברותם בקבוצה הזו.

ניתן לומר באופן גס שסטריאוטיפים, דעות קדומות ואפליות מתייחסים לרכיבי האמונה, גישה והתנהגות (בהתאמה) של יחסים בעייתיים בין קבוצות. שלושת מרכיבים אלו מופיעים פעמים רבות ביחד, אך אין זה הכרחי – לדוג', הורים יהודים אינם רוצים שילדיהם יתחתנו עם אנשים שאינם יהודים (אפלייה) אך אין זה נובע מדעה גרועה (או דעה קדומה) על אחרים אלא מרצון לשמור על הדת שלהם.

ניתן גם להיות בעל דעה קדומה, אך לא לבצע אפלייה – בעיקר כשהתרבות אינה מקבלת אפלייה וישנם עונשים (לדוגמא בארה"ב) שמונעים מאנשים לבצע אפליות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: