היסטוריה פוליטית של זמננו: משברים במהלך מלחמת העולם הראשונה

היסטוריה פוליטית של זמננו: משברים במהלך מלחמת העולם הראשונה

היסטוריה פוליטית – סיכומים

סיכומים אקדמיים

שאלת המשברים במלחמת העולם הראשונה היא שאלה מאוד מעניינת, ולמעשה אם קוראים את קורות המלחמה, רואים שהטעויות שנעשו הן נוראיות. כל שטות שעשו עלתה בחייהם של המוני אנשים ובמשאבים אדירים. העולם הלך ושקע. העסק הלך והתדרדר: וכל פעם שהפסידו, החליטו להשקיע עוד יותר, עד שהגיעו לתחתית הבור.

הדבר הנורא מכל, הוא שמלחמת העולם הראשונה הסתיימה לבסוף כאשר המיתוס הוא שיש מנצחים ומנוצחים – אך למעשה כולם מנוצחים, והניצחון לכאורה נעשה על חוט השערה. הוא אף לא נעשה על ידי המנצחים – אלא כי בריטניה וצרפת הצליחו להביא את ארה"ב לצידם (בהתחלה כלכלית, ואח"כ צבאית). לארה"ב היו הרזרבות הכלכליות שהכריעו את המערכה לטובת המחנה הזה. הניצחון לא בא בגלל ניהול טוב יותר או בגלל יתרונות טכנולוגיים.

סיפור נוסף שקיבל מימדים מיתיים במסגרת מלחמת העולם הראשונה הוא שהדמוקרטיות ניצחו את המשטרים האוטוריטאריים. אך זה לא נכון – הדמוקרטיות כמעט התמוטטו. הדמוקרטיות לא היו יציבות. בצרפת למשל, היו שביתות גדולות, והן כמעט הפסיקו להילחם – צרפת היתה קרובה למרד צבאי שהביא להתמוטטות, כמו אצל רוסיה. כלומר המשתנה המבדיל אינו דמוקרטיה או לא, אלא משהו אחר. לדוגמא, התמיכה של ארה"ב.

בנוסף, במהלך מלחמת העולם הראשונה נלמד ששוק חופשי אינו יכול לנהל מלחמות. חייבים לנהל את כוח העבודה וההספקה בהתאם לצרכים הצבאיים. גם כדי שהצבא יעבוד כמו שצריך, וגם כדי שהחזיתות הפנימיות לא יתמוטטו. לדוגמא, רוסיה שהייתה בין היצרניות המזון הגדולות בעולם, לא הורידה את הייצור. אך מלחמת העולם הראשונה גרמה לכך שהמזון היה קיים אך לא הגיע לקווי האספקה. המדינה כיוונה את המזון לחזיתות, ואז נוצר רעב ותסיסה שהביאו במידה מסוימת למהפכה הקומוניסטית.

הגרמנים לעומת זאת הצליחו להתגבר על כך. הפעילו מודל של תכנון מרכזי, שהופעל על כל המשק. החלו לכוון את ייצור התוצר הצבאי קודם כל לתחמושת, ואח"כ הרחיבו זאת לכלל הכלכלה. מי שקידם את המודל היה רטנאו, שדווקא היה קשור מאוד לקפיטליזם הגרמני (ראש AEG). המציא מושג שנקרא "סוציאליזם של מלחמה." הבין שכדי להתמודד עם המלחמה יש לשלוט מהמרכז ביד ברזל. הדבר איפשר לגרמניה לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה במהלך מלחמת העולם הראשונה, הרבה יותר מכמות המשאבים שלמעשה היתה לה.

בבריטניה עשו אותו הדבר, למרות שעד 1916 נשלטה על ידי ממשלה ליברלית (שב-18 הוחלפה לממשלה של חזית לאומית). כלכלה נשלטת מהמרכז. שהמצב הדרדר החילו את המודל גם בצרפת לדוגמא, כי האפשרות לספק מזון לצרפתים הלכה ונהייתה מוגבלת. גייסו אנשי מפתח בסקטורים שונים, בהמות עבודה. הכניסו נשים לשוק העבודה, שינוי דרסטי.

כלומר, קרו הרבה דברים בעלי משמעות כלכלית ופוליטית בתוך המדינות, שהם תוצר של מלחמת העולם הראשונה 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: