הגמוניה תרבותית – סיכום והסבר

הגמוניה -הגדרה: בעבור ההוגה הניאו-מרקסיסטי האיטלקי אנטוניו גראמשי, כוחו של המעמד השלט בחברה נובע מכך הוא שהשליטה נשענת לא רק על הבסיס הכלכלי שלה, אלא בעיקר על מבנה-העל שלה (אינטלקטואלים, בכירים בעולם התרבות, חוק, דת ופוליטיקה, ראו יחסי ייצור על פי מרקס) – הערכים והיסודות האידיאולוגיים הרצויים לו. כאשר הבורגנות מסוגלת להטמיע את ערכיה ולהפוך […]