סיכום מאמר: ג'ון רולס – תיאוריה של צדק

ג'ון רולס / תאוריה של צדק –רקע:

כל הגישות במדע המדינה למעשה מנסות לתאר מהי החברה הראויה למרות שזהו תחום הקשור לפילוסופיה. ג'ון רולס– הפילוסוף הפוליטי החשוב בסוף המאה ה-20 היה כמעט הראשון, אחרי 100 שנים של תפיסה אנטי פילוסופית במדעי החברה ואי התעסקות בשאלות אלו, אומר שיש לשאול את שאלות היסוד הגדולות בריש גלי- מהי החברה הראויה? רולס כותב ספר "תאוריות של צדק" שבו הוא מתאר מהם העקרונות הצדק של החברה הראויה, ובעשותו כך הוא מצליח לעורר סביבו שיח רחב סביב שאלות אלו.

תמצית המאמר:

תפיסת צדק כהוגנות– תפיסה המניחה כי בני האדם הם יצורים  חופשיים ותבוניים השווים זה לזה שביחד מחליטים לקדם את האינטרסים שלהם, מתאגדים יחד ומקבלים על עצמם את העקרונות של הצדק שמהווה את הבסיס ליצירת שיתוף פעולה חברתי.כל מי שמקיים שיתוף פעולה חברתי בוחרים ביחד את העקרונות שעל פיהם יינתנו הזכויות והחובות הבסיסיות של הפרטים בחברה.

צדק כהוגנות זהו המצב המקורי הראשוני של האדם- שבו כל בן אדם שותף בדיון על עקרונות הצדק (ולא על ערכים משותפים כי עליהם לא יכולה להיות הסכמה נרחבת) מתוך מחשבה של מה טוב וראוי בעיניו אך למעשה זהו מצב היפותטי כי למעשה האדם לא יודע מהו מקומו בחברה ומה ייפול בגורלו מה כוחו, מה תבונתו ועל כן ההשתתפות של האדם בדיון בעקרונות הצדק הוא מאחורי מסך הבערות (איש לא יודע מה יהיה גורלו בסוף)- ובכך מובטח שאיש לא יקופח או יזכה ליתרון מעל השני ובכך הם יוצרים עסקה הוגנת לכולם.

לאחר שבני האדם בוחרים את העקרונות הראשוניים של הצדק הם יבחרו חוקה וגוף מחוקק ומשם הלאה ובחירות אלו יהיו מבוססים על הסכמה כלליות מצד כולם מכיוון שהכול יהיה על פי עקרונות הצדק שנקבעו במצב ההתחלתי.

רולס מציג שני עקרונות שונים שלדעתו מהווים את העקרונות הבסיסיים של צדק:

  1. עקרון החירות– שיוון בהקצאת זכויות וחובות בסיסיות. כל אדם פועל למען עצמו כל עוד זה לא פוגע בזכותו של האחר.
  2. עקרון ההפרשיות– הבדלים תרבותיים וכלכליים צודקים רק כאשר הם מניבים יתרונות מפצים לכל ובמיוחד למקופחים בחברה. ועל כן פה אין מקום להתערבותם של מוסדות כי טובת הרבים בד"כ תפצה את החלשים- אך רק את החלשים ביותר.

 ראה גם: ליברליזם של רווחה וג'ון רולס

ג'ון רולס / הרעיון העיקרי של תיאוריית הצדק

מבוא למדע המדינה

 סיכומי מאמרים במדעי המדינה

11 ציטוטים מרחיקי ראות על צדק חברתי

פסוקים יפים מהתנ"ך על צדק

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: