גוון לשוני: משלב, מבטא, מגדר

  1. גוון לשוני: משלב, מבטא, מגדר;

מבוסס על: Constructing meaning, constructing selves

Snapshots of Language, Gender, and Class from Belten High

Penelope Eckert and Sally Mcconnell-ginet

במהלך החיים אנשים עוברים מתוך לתוך ודרך קהילות דוברים שונות. קהילות אלו משפיעות על אנשים בדרכים שונות. פנלופי אקרט וסאלי מקונל ערכו מחקר בנושא מגדר ושפה דרך חקר ההתנהגות החברתית בלשנית של קהילת דוברים ספציפית.

אקרט ומקונל ערכו מחקר על בני נוער בתיכוןbelten  בדטרויט. מחקר זה מציג אתנוגרפיה איכותית של סביבה זו. החלוקה המרכזית בבית הספר היא בין burnouts  ו- jocks. כאשר ה jocks הם לא רק הילדים שמתעסקים בספורט, אלה הם מאופיינים כה הילדים שלא מעשנים, הילדים הטובים והפופולאריים כמו משגיחי המסדרון, הילדים שמשתתפים בתזמורת ביה"ס. כמובן הילדים האלה נשענים על ערכים של המעמד הבינוני עד גבוה. ה burnouts הם לא רק הילדים שמתעסקים בסמים, אבל כל מי שנכווה בדרך כזו או אחרת מהמערכת הבית ספרית. לאחר שנים של תסכול בתוך מוסד שדוחה ומדביק עליהם סטיגמות, בזמן שאותו מוסד לא עונה ולא מספק את הצרכים של אותם תלמידים. קבוצה זו כוללת את התלמידים שעוסקים באומנות, הילדים שישנים בזמן השיעורים, אלה שכל הזמן מאחרים וכמובן אלה שמסובבים עם אוזניות בהפסקות. ה burnouts באופן הפוך מייצגים את מעמד הפועלים בחברה. בית הספר והלימודים לא נמצאים אצלם בחשיבות עליונה.

לפי אקרט ומקונל מרבית מהילדים בתיכון מתאימים את עצמם איפה שהו בין שתי הקבוצות הללו. כשהם מנסים להשתייך לאחת מהקטגוריות. החשיבות של שתי המחנות הללו היא גדולה, כשביחד הם יוצרים הגמוניה שזה בעצם עליונות של אחת מהקבוצות על השנייה. במבנה החברתי של בית הספר אלה לא הקטגוריות עצמן שיוצרות את ההגמוניה אלא הניגוד ביניהם. אין אפשרות שיהיה קיים זרם מרכזי בלי קצת התנגדות.

אקרט ממשיכה כשהיא מפתחת הנחה הרווחת בקרב אנשים שה jocks הופכים להיות מעורבים בפעילות בית ספרית, בגלל המשפחות שלהם שהכניסו בהם את הביטחון, האמביציה והרצון להגיע להישגים כלשהם בבית הספר. ההורים מנסים להנציח את מעמדם בחברה ע"י הילדים שלהם בדאגה שהם יעברו את מה שההורים עברו בזמן שהותם בתיכון. ההורים מחדירים בהם את המוטיבציה להצלחה והילדים פשוט מנסים להגיע למה שההורים שלהם הגיעו.

בזמן שה burnouts הופכים למנוקרים מבית הספר, בגלל שמשפחותיהם אכזבו אותם, מכיוון שלא היה אכפת להם מספיק כדי לדחוף ולעודד אותם להצליח.

בבית ספר יסודי אין הבדל בלימודים כולם נמצאים באותה כיתה. אבל כאשר הילדים עולים לחטיבת הביניים ולתיכון, אלה שטופחו למנהיגות תופסים את מקומם בחברת בית הספר. הילדים מופרדים על בסיס היכולות שלהם שבדרך כלל נקבעות ע"י הזרם המרכזי שהם בעצם ההורים והמורים. כמובן זה אומר שהילדים אשר באו לא מתוך חברת הזרם המרכזי מיד נשלחים לכיתות הנמוכות. כך שאין פלא שאלה שמפסידים היררכית הכוח הזאת עוברים במהירות לדחיית המערכת שדחתה אותם.

כדי להבין יותר לעומק את ההבדל בין שתי הקבוצות אפשר להסתכל על העניין מנקודת מבט בלשנית אותה חקרה אקרט, כשהיא מתמקדת בהגייה ובדיבור של שתי קבוצות.

ה jocks נוהגים להגות את התנועות /a/ /e/ באחוריות של הפה. לדוגמא: und, flesh ישמע כמו flush, lunch ישמע כמו launch.

להיות jock או burnout מייצג להיות שייך לזהויות שונות. בהם למין ישנה חשיבות גדולה.

להיות פופולארי בבית הספר מייצג ערכים שונים אצל בנות ואצל בנים, שגם נבדלים בתפקידים החברתיים שלהם בבית הספר ובמטרות שלהם לטווח ארוך. Man burnouts הם מייחסים יותר חשיבות לאלימות והיכולת לשרוד בג'ונגל העירוני. כשה Female burnouts אינן מעוניינות להראות את יכולת הלחימה שלהן. ה male jocks  מעוניינים להראות את היכולות האתלטיות שלהם, והידע שלהם בטכנולוגיה. על מנת להעביר יכולת של שליטה עצמית ותחרותיות. לה  female jocks יותר חשוב המראה החיצוני שלהן. לא באותו אופן כמו אצל ה female burnouts.

ה jocks ו ה burnouts הם שתי תת תרבויות שחופפות אחת לשנייה. שתי תרבויות אלו מייצגות שתי גישות שנות המבדילות בין ה "כיף" ו "עבריינות".

לשון, חברה, תרבות – סיכום

סיכומים אקדמיים

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: