קונפליקט דרמטי בספרות

קונפליקט דרמטי הוא מבנה סיפורי שמקורו בטרגדיה היוונית הקלאסית והוא מפגיש בין שני כוחות מנוגדים המהווים את הקונפליקט הדרמטי.

קונפליקט דרמטי הוא מושג שמקורו בתורת הדרמה והתיאטרון והוא מתייחס במיוחד לטרגדיה. עם זאת המונח מפרנס היטב גם את הדיונים בתחום הספרות והקולנוע או בכל מדיום אחר שבו ישנה יצירה של נרטיב. הקונפליקט של הקונפליקט הדרמטי הוא בכל מצב התנגשות בין שני כוחות מנוגדים היוצרים מתח שדורש מהדמות או הסיפור הכרעה מסוימת. הקונפליקט הדרמטי בנוי לפי מבנה פחות או יותר קבוע אם כי יש לו וריאציות, והמאמר שלהלן מתייחס אליו בעיקר מהזווית של תורת הספרות וייתכנו לפיכך התאמות בתיאור לעומת תיאורים של קונפליקט דרמטי בהקשר של חקר התיאטרון.

המבנה של הקונפליקט הדרמטי

קונפליקט דרמטי מתחיל כמעט תמיד בפעולה ראשונית כלשהי המפרה מצב של יציבות יחסית (מקביל מעט למונח סצנה מובחנת ראשונה). הפעולה הזו יוצרת בסופו של דבר התנגשות בין שני כוחות מנוגדים שבמקרים רבים מיוצגים על ידי דמויות המסווגות לאנטגוניסט ופרוטגוניסט. פעולה זו יוצרת מפנה בחייו של הגיבור המוביל אותו לסיבוך כאשר הוא מתעמת עם הכוח המנוגד. הסיבוך על פי רוב ילך ויעמיק עד לנקודת השיא של המפגש בין שני הכוחות המנוגדים שבו חייב הקונפליקט הדרמטי להגיע לידי פיתרון לכאן או לכאן. בפני הדמות העומדת במצב זה של קונפליקט דרמטי יש שתי אפשרויות והוא חייב לבחור באחת מהן – הוא יכול להיכנע או להלחם, לעמוד על שלו או לברוח. זהו שלב המשבר של הקונפליקט הדרמטי. בטרגדיה הקלאסית על פי רוב יבחר הגיבור להלחם עד הסוף תוך שהוא משלם על כך מחיר יקר, לעיתים אפילו בחייו. כאשר הקונפליקט הדרמטי מגיע לכדי הכרעה בצורה כזו או אחרת מתגלה שלב ההתרה והפיתרון הסופי שבמסגרתו ניתן להכריע מי יצא מהקונפליקט הדרמטי כאשר ידו על העליונה ואז גם מתברר גורלם הסופי של הדמויות. כאמור לעיל בטרגדיה יכול שלב ההתרה להתבטא בסוף עגום של הגיבור.

שימושים של קונפליקט דרמטי

הקונפליקט הדרמטי כאמור לעיל נמצא בשימוש נרחב בסוגים רבים של אמנות שיש לה מימד נרטיבי של סיפור מתפתח. קונפליקט דרמטי ניתן למצוא במקורותיו בתיאטרון והטרגדיה אך גם כאמור בתחום הספרות יש בו בהחלט שימוש נרחב כמו גם תחום הקולנוע ולעיתים אפילו המוזיקה כמו למשל האופרה. המבנה של קונפליקט דרמטי משמש בכדי לדון בנושאים חברתיים המציגים את ההתמודדות של האדם עם כוחות אחרים כמו למשל הכוחות החברתיים שסביבו והשימוש בו אכן בולט בסיפורים או ספרים שהנושא המרכזי או לפחות אחד המרכזיים בהם הוא יחסי יחיד וחברה.

מילון מונחים בספרות

בין בדיון וממשות – סיכום קורס

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: