תיאוריות אנתרופולוגיות: אנתרופולוגיה נשית/ פמיניזם באנתרופולוגיה

אנתרופולוגיה נשית/ פמיניזם באנתרופולוגיה

רוב המחקרים נעשו על ידי גברים ועל גברים. כשתיארו את שבט הזולו- התייחסו בעקר לגברים שבו. דרך הסיפור של הגברים סיפרו את הסיפור על הזולו- וזה החביא את העובדה שיש שם נשים ושהסיפור שלהן אחר.

החוויה האנושית מצידה הנשי לא תוארה.

בדרך כלל זה החביא את העובדה של דיכוי או קיפוח של נשים על ידי גברים.

אם גברים תיארו את עולמן של נשים זה היה בלי תובנה מבפנים מה זה אומר להיות אישה ולכן התיאורים היו חסרים.

נשים מסתכלות על דברים אחרת-

– אוספות מידע אחר ממה שגבר היה אוסף כי שמות לב לדברים אחרים בשדה

– יוצרות קשרים ומערכות יחסים עם נחקרים ונחקרות אחרת ולכן מקבלות מידע אחר

– מפרשות אחרת את מה שהן אוספות- מנקודת מבט נשית

נושאים מרכזיים באנתרופולוגיה הנשית:

– חלוקת תפקידים ומגדר

– האוניברסאליות של החוויה הנשית או פרטיקולאריות שלה

– השתתפות נשים בזירות שונות של החיים

– נשים כאובייקטים וכסובייקטים

– מו"מ בין גברים ונשים על משאבים

– תפישות זמן ומרחב של נשים

טענות מרכזיות-

עצם השמעת הקול הזה הוא אקט פוליטי. כל הנושא הזה הוא פוליטי.

אנתרופולוגיה נשית היא אחרת מהותית, היא מציפה קולות שלא הושמעו קודם, היא רב קולית בגלל טבען של נשים ואופי הקשר הבין אשי שהן מסוגלות ליצור.

סיכום תיאוריות אנתרופולוגיות

סיכומים אקדמיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: