המצב האנושי / חנה ארנדט – סיכום קצר

המצב האנושי  של חנה ארנדט הוא ספר פילוסופיה רב-השפעה שיצא לאור ב-1958. במוקד הספר של ארנדט עומדים "חיי המעש" (vita activa) שאותם מבחינה ארנדט ממסורת "חיי העיון" שנותנת קדימות למחשבה על פני העשייה.  בהקדמה ל"המצב האנושי" היא טוענת שהיא רוצה להביא את חיי המעש לקדמת הבמה לאחר שנחשבו בפילוסופיה עד כה ככפופים לחיי החשיבה וההתבוננות.

המצב האנושי של ארנדט מורכב משני חלקים. הוא מתחיל במחקר שיטתי של חיי המעש  על בסיס הבחנה רעיונית בין הרשות הרבים לרשות הפרטית. לאחר מכן, ארנדט מפרקת את חיי המעש לשלוש פעולות בסיסיות: עבודה, מלאכה ופעולה. לבסוף היא מיישמת את הניתוח שלה למחקר היסטורי של המצב המודרני.

נושאים מרכזיים ב-"המצב האנושי"

ארנדט מציגה שלושה נושאים עיקריים בבסיס המצב האנושי (גם הספר וגם המצב עצמו)

עבודה: פעילות התואמת את התהליך הביולוגי של גוף האדם, מוכוונת לקיום החיים עצמם.

מלאכה: המלאכה היא מה שמפריד בין בני אדם לטבע. ייצור חפצים הוא שמתעלה על עצם הצרכים שעליהם העבודה נותנת מענה. זהו מקום ההתגברות וההתפתחות של האדם.

פעולה: פעולה עבור ארנדט היא האופן שבו אנו מתקשרים; זוהי הדרך שבה אנשים מבדילים את עצמם מאחרים כיצורים נפרדים וייחודיים.

ב"מצב האנושי" ארנדט מבקשת להחזיר את האיזון בין כל אלה, ולתת לפעולה את תשומת הלב שלה היא ראויה. אישור תפקיד הפעולה נועד להחזיר את דאגתם של בני אדם למה שהוא מותירים בעולם שמעבר אליהם.  ארנדט גם רוצה להחזיר את המשמעות של פעולה פוליטית על ידי התייחסותם למשמעויות אנושיות של לידה ומוות.

ראו גם:

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

חנה ארנדט על איך עבודה יכולה לעשות אותנו מאושרים ולמה היא בכל זאת מאמללת אותנו

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים: