סיכום מאמר: הערכה דיאגרמית של יחסים במשפחה / הרטמן

Hartman, A. (1995).Diagrammatic assessment of family relationships.

הערכה דיאגרמית של יחסים במשפחה

 • שתי שיטות של דיאגרמות של יחסי משפחה מציעות תובנות על מורכבות משפחתית ועל אינטראקציות בתקשורת המקלות על תהליכי ראיונות והתערבות. שילוב של ידע חדש ומסגרת מושגית ממקורות רבים הנותנים ידע ועוזרים לפרקטיקות העבודה הסוציאלית הוא תהליך ארוך ומייגע.
 • תיאוריית המערכות הכלליות, הייתה קשה במיוחד להטמעה עקב היותה מופשטת כל כך. המרחק בין העקרונות הנעלים המובעים על ידי תיאורטיקנים והידע הפרקטי ומהמיומנויות שמנחים את עבודתם של העוסקים במקצוע עם אנשים, גדל מיום ליום.
 • התחום עצמו מבצע התקדמות מסוימת בניצול מושגי המערכות בפיתוח תיאורית אמצע הטווח, בארגון מודלים בפועל, בהארכת והבהרת הגבולות של תשומת הלב ובקביעת כיוונים כלליים לפעולה.
 • אנשי המקצוע בתחום נמצאים כרגע בנקודה בה הם מנסים לתרגם מושגים מתיאורית אמצע הטווח להוראות ספציפיות הניתנות לבדיקה בפועל.
 • דבר מעניין במיוחד הוא הפוטנציאל של המערכתלשינוי סגנון קוגניטיבי והאפשרות לארגן ולעבד מערכות מורכבות יותר ויותר של משתנים. הניסיון כאן הוא להפיק רעיונות ומודלים חדשים מכל דגמי המערכת שיכולים לשפר את התפיסות של העוסקים במקצוע ושל הלקוחות לגבי המציאות, ובכך לתרום ליכולת הסתגלות ויצירתיות בטיפול.
 • בניסיון להבין את מרחב החיים של האדם לאורך זמן, עובדים סוציאליים מתמודדים עם כמות עצומה של נתונים. נתונים אלו חייבים להיות מסודרים, לאחר שנבחרו בקפידה, ומאורגנים בצורה בה תהיה הפחתה של בלבול ועומס יתר.
 • אדוארד טולמן משיל את תהליך התיווך הזה לחדר שבו המפה של הנתונים הקוגניטיביים להתערבות מסודרים בצורת תרשים. כך ניתן להעניק משמעות לנתונים ולאפשר יכולת של ניהול זרם המידע.
 • לדפוסים הקוגניטיביים הללו יש השפעה עצומה על איך נתפסת המציאות, אבל לא ניתן לצפות אותם או לשנות אותם בקלות. הם חלק מתמשך ומוכר של העצמי. כפי שפרדריק דוהל הצביע, "מה שנחווה לאורך כל הזמן הוא ניטרלי למודעות, שקוע בזהות, ולכן אגו-סינטוניק רק לעיתים נדירות פתוח לתצפית או לאתגר".
 • אגו סינטוניק– התנהגויות, ערכים וחוויות הנמצאים בהרמוניה עם הצרכים והמטרות של האגו.
 • כפי שעובדים סוציאליים מתקשרים עם הסביבה שלהם, התהליכים הקוגניטיביים של תיווך המציאות מטביעים השקפה מסוימת באופן כה חזק, שהם עשויים להיות גם חיוניים כידע וערכים בקביעת קבלת החלטות מקצועיות.
 • בהתמודדות עם עומס מידע כמעט מתמיד, התהליכים הקוגניטיביים נוטים לפעול באופן אנליטי. על מנת שיהיה ניתן לנתח, לחלץ חלקים מהשלם, להפחית ולפשט. למרות שדבר זה הופך את הנתונים ליותר ניתנים לניהול, זה גם גורם נזק למורכבות הגלומה במציאות. דרכים של המשגה סיבתית נוטות להיות רדוקציוניסטיות במיוחד כשהמציאות מאורגנת ברשתות פשוטות של סיבה ותוצאה. נוף לינארי זה משקף את הגבלות על המחשבה והשפה, יותר מאשר את טבעו של העולם האמיתי בו אירועים אנושיים הם התוצאה של התעסקות עם משתנים מרובים.
 • דגש על זיהוי השורשים של תנאים בעייתיים במצבים מאוד מורכבים לעיתים קרובות דחף עובדים סוציאליים לתמיכה בהסברים פשטניים וגרם לוויכוחים לגבי מה הסיבה ולפיכך הטיפול.
 • מאז שהמדע של המאה ה19 מצא את הביטוי החברתי באבחון של מרי ריצ'מונד, המקצוע נאבק עם הפיתוי להתמודד עם ה"יקום המסודר באופן קיצוני" דרך פתרונות רדוקציוניים הצומחים מתוך הערכות רדוקציוניסטיות.
  • רדוקציוניזם– גישה פילוסופית המנסה להעמיד תופעות מורכבות על מרכיביהן הפשוטים ביותר
  • אם עובדים סוציאליים אמורים להימנע מהרדוקציוניזם והמדעיות, אם הם אמורים לתרגם את הנטייה של המערכות לדרך פעולה, אזי הם חייבים לחשוב דרך המערכת, או לפתח בעזרת חדרי המפה הקוגניטיבית שלהם ובעזרת דרכים מורכבות יותר של מציאות החתמה. הם מוכרחים אז למצוא דרכים באמצעות השקפה זו בטכניקות התערבות ספציפיות ובאסטרטגיות.
 • ברגע שאדם לומד לחשוב דרך המערכת, הוא נוטה לעבור לשימוש במטאפורה ושימוש במודלים חזותיים במטרה לקבל מעבר לאילוצים של חשיבה לינארית ושל שפה.
 • אמנות דומה יכולה לשמש כדי להרחיב את ההבנה של העובדים הסוציאליים לגבי הטבע של המציאות. אפשרויות רבות, שתי סימולציות נייר ועיפרון פשוט הוכיחו הוכחו כמועילות במיוחד, לא רק ככלי הערכה אלא בראיונות, תכנון והתערבות.

2 מודלים להערכה :

 1. המפה האקולוגית
 • פותחה במקור לפני שלוש שנים ככלי שיסייע לעובדים באיתור הצרכים של משפחות ברווחת הילד.
 • כלי זה מתאר את המשפחה או הפרט במרחב החיים ומאז נבחן במגוון רחב של הגדרות על מגוון רחב של לקוחות. כלי זה מתבסס על הגישה האקולוגית (דגש על ציר המרחב)
 • המשימה של להפוך את המושגים של מערכות כלליות תפעוליות ואנושיות, כלומר לתת להם משמעות, היא אתגר קשה. למרות ש "קלט" "תפוקה" "מצב יציב" וכו' הם מושגים מדויקים ושימושיים, הם לא אומרים הרבה לעובדים סוציאליים אם הם לא קשורים לאנשים.
 • לאחרונה, חל מאמץ גובר לנצל את המדע של האקולוגיה דרך מטאפורה של להפוך ולשלב מושגי מערכת כאנושיים. המדע של האקולוגיה חוקר את האיזון העדין הקיים בין יצורים חיים וסביבתם ואת הדרכים בהן הדדיות זו יכולה להיות משופרת ומחוזקת. בניצול המערכת האקולוגית, ברור כי הסביבה האנושית הבולטת כוללת הרבה יותר מאוויר, מים, מזון, סידורים מרחביים ואספקטים אחרים של הסביבה הפיזית. הסביבה האנושית כוללת בתוכה גם רשתות של מערכות יחסים אנושיות ואינטימיות. יתר על כן, במשך מאות השנים, בני האדם הקימו מבנים חברתיים, כלכליים, פוליטיים ומשכוללים שמוכרחים להמשיך ולהתקיים, ודרכם צרכיהם נפגשים. בני האדם חייבים לשמור על הדדיות מסתגלת עם מערכות מורכבות אלו שנדרשות למען צמיחה ומימוש עצמי.
 • המערכת האקולוגית יכולה להוביל עובדים סוציאליים בכך שהם יראו את הלקוח לא כישות מבודדת אותו ניתן לחקור, אלא כחלק מתוך מערכת אקולוגית מורכבת. תפיסה כזו עוזרת להם להתמקד במקורות של טיפוח, גירוי ותמיכה שחייבים להיות זמינים בסביבה האינטימית והמורחבת, וכך לייצר צמיחה אפשרית והישרדות.
 • דבר זה מוביל גם להתחשבות בכישורים ומיומנויות חברתיים, בעלי זיקה שמהווים גורמים יעילים ומקדמים איתם ניתן לממש אפשרויות ולהתמודד עם דרישות הסביבה.
 • המפה האקולוגית– מערכת של נייר ועיפרון פשוטה שפותחה ככלי של הערכה, תכנון והתערבות. מפה זו ממפה באופן דינמי את המערכת האקולוגית, את הגבולות שמקיפים את האדם או המשפחה במרחב החיים. המפה כוללת את המערכות העיקריות שהן חלק מהחיים של המשפחה ואת אופי היחסים עם המערכות השונות של המשפחה. המפה האקולוגית מציגה סקירה של המשפחה במצב הנוכחי, משקפת את החשיבות של החיבורים המטפחים או הקשרים הקונפליקטואליים בין המשפחה והעולם. היא מדגימה את הזרימה, או את החוסר והחסכים.
 • הליך מיפוי זה מדגיש את הטבע של הממשקים ואת הנקודות לקונפליקטים לתיווך, את הגשרים שיש לבנות ואת המשאבים אותם יש לגייס.
 • הוראות לציור מפה אקולוגית
 1. ראשית יש לצייר את המערכת המשפחתית הגרעינית או משק הבית בעיגול גדול במרכז המפה.
 2. נפוץ לתאר זכרים בריבועים ונקבות במעגלים.
 3. יחסים מצוינים בעץ המשפחה המסורתי או תרשים גנטי, ושימושי לשים את גיל האדם במרכז העיגול או הריבוע. כך, מעגל עם 80 במרכזו ייצג אישה מבוגרת.
 4. איור 1 (עמ' 5 במאמר) מייצג משק בית בהיקף של אב, אם, שלושה ילדים ואת האימא של האישה.
 5. לאחר מכן מוסיפים את הקשרים בן המשפחה והחלקים השונים של הסביבה. במפה הריקה (איור 2), חלק מהמערכת הנפוצות ביותר בחייהם של רוב המשפחות כבר קיבלו כותרת כגון עבודה, משפחה  מורחבת, בילוי, בריאות, בית ספר וכן הלאה. מעגלים אחרים נותרו לא מיועדים כדי שהמפה תוכל להיות מותאמת אישית למשפחות שונות.
 6. קשרים בין בני המשפחה והמערכות השונות מסומנים על ידי ציור קווים בין המשפחה והמערכות האלו (איור 3) . טיב הקשר יכול לבוא לידי ביטוי בסוג של קו נמשך: קו מוצק או עבה – מייצג חיבור חשוב או חזק, וקו מקווקו מסמן קשר חלש.
 7. סימנים משוננים מעבר לקו מייצגים יחסים המלווים בלחץ או קונפליקטים. דבר זה שימושי על מנת לכוון את הזרימה של המשאבים, האנרגיה או העניין על ידי ציור חיצים לאורך חיבור הקווים. כאשר בדקו את המפה האקולוגית, נמצא כי השימוש בשלושת הסוגים של קווים ליחסי קונפליקט, קשים חזקים או חלשים, היווה קיצור יעיל כאשר העובד השתמש בהליך המיפוי האקולוגי בלי המשפחה ככלי אנליטי. עם זאת, בעת השימוש במפה ככלי ניתוחי של ראיונות, פעמים רבים כלי זה הורגש כמגביל מדי.
 • שימושים של המפה האקולוגית
 • השפעה החזותית על היכולת לארגן ולהוות במקביל כמות גדולהשל מידע עובדתי ומערכת היחסיםבין המשתנים בסיטואציה.
 • תפיסת הלקוח את הסיטואציהבאופן הוליסטי ואינטגרטיבי יותר: לבדיקה חזותית של המפה יש השפעה ניכרת על הדרך בה המטפל והלקוח תופסים את הסיטואציה, הקשרים, הנושאים ואת האיכות של חיי המשפחה, כל אלו מובילים לתפיסה יותר הוליסטית ואינטגרטיבית.
  • לדוגמא:הערך האינטגרטיבי של החוויה החזותית באה לידי ביטוי ע"י לקוח אחד בן 12 שאמר: "בחיים לא ראיתי את עצמי ככה לפני".
 • כלי זה היה מועיל בארגון חומר ובביצוע הערכה. הרישום מתוך המפה האקולוגית בשלבים המוקדמים של הקשר הוציא את האזורים הבולטים של מרחב החיים של המשפחה, שטרם נחקרו והוצעו כהשערות לטיפול.
 • מובילה להשתתפות פעילה הרבה יותר בחלק של הלקוח בתהליך איסוף המידע וההערכה. יחסי שיתוף הפעולה ההולכים וגוברים בין העובד הסוציאלי ללקוח לעיתים קרובות באו לידי ביטוי בשינוי בסידי הישיבה כששניהם ישבו כתף אל כתף, ועבדו יחד על הפרויקט המשותף.
 • שיתוף תהליך המפה האקולוגית גם הוביל להבנה וקבלה גדולה יותר של העצמי מצד הלקוח. לדוגמא, מפה אקולוגית כמעט ריקה מסייעת ללקוח לשתף באופן אובייקטיבי את הבדידות שלו.
 • בעלת חשיבות ריגשית:לקוחות הגיבו בכמה דרכים בלתי צפויות. הם זכו בתפיסות חדשות על ידי היכולת לצאת החוצה ולהסתכל על עצמם ועל עולמם
 • התקשרות והתערבות
 • המפה האקולוגית הוכחה ככלי שימושי בתכנון ויש לה השפעה ניכרת על התערבות. המפה ממקדת את תשומת הלב ביחסי הלקוח עם מרחב חייו, ההתערבויות נוטות להיות ממוקדות עם הממשק, וגם העובד הסוציאלי והלקוח הופכים פעילים ביוזמות שינויים במרחב החיים.
 • השימושים של המפה האקולוגית התרבו בידיים של מתרגלים יצירתיים. לדוגמא,נעשה שימוש בכדי לתאר את העבר והעתיד: בתוכנית שיקום בהגדרה רפואית, עובדת סוציאלית השתמשה במפה הסוציאלית כדי לתאר את העולם של הלקוח לפני התאונה או המחלה. דבר זה סייע ללקוח לאבחן אילו שינויים עתידים להתבצע בחייהם בעקבות האשפוז, זה עזר להם להתאבל על אינטרסים ופעילויות שיאלצו לוותר עליהם וגם להכיר את מקורות התמיכה והסיפוק שימשיכו להיות זמינים. המיפוי עודד תכנון והכנה מקדימים לחיים חדשים, שיקול של תחליפים מתאימים לפעילויות האבודות ומשאבים חדשים אותם אפשר לטפח. כל אחד מהם יכול להרחיב את אופקיו של הלקוח. טכניקה זו לא הייתה שימושית רק עם המטופל לבד אלא הייתה מועילה מאוד בעבודת שיתוף עם נכים ובני משפחותיהם.
 • שימוש רטרוספקטיבי של המפה נוטה להדגיש שינויים במרחב החיים של הלקוח שהיה יכול לזרז קשיים נוכחיים. כאשר משפחות ויחידים פונים לעזרה, השאלה עיקרית היא תמיד "מדוע הלקוח פנה לעזרה דווקא עכשיו?" סקירה של השינויים שלקחו חלק בחודשים האחרונים עשויים להראות אור על כך שהלקוח היה לא מודע.
 • תיעוד ומדידה של שינוי
  • מפה אקולוגית שלמה היא כלי שימוש להצגת וקליטת מקרה. לא רק שהיא שומרת על המצב הכללי ברור לעובד הסוציאלי, היא גם יכולה לשרת כאמצעי לתקשורת לאחרים אם חבר צוות צריך להגיב ללקוח בהעדרו של העובד הקבוע.
  • לבסוף, ניתן להשתמש במפה האקולוגית כדי להעריך תוצאות ולמדוד שינוי. לדוגמא, ילד בן עשר שחזר לבקר עובדת סוציאלית בבית ספר ביקש את המפה. הוא הכיר חבר חדש ורצה לשים אותו על המפה, אם שתלתה את המפה במטבח נקראה לעובדת הסוציאלית לאחר חודשים של פעילות ניכרת בשני החלקים במפה. היא רצתה שתבוא למשרדה כדי להתוות מפה אחרת כך ששתיהן יוכלו להסתכל יחד על השינויים. השוואה של המפה האקולוגית שנעשתה בהתחלה ובסיום יכולה לעזור ללקוחות ולעובדים הסוציאליים למדוד את השינויים שחלו. ובכך להפוך לכלי חשוב בשמירה על האחריות.
 1. ג'ינוגרם
 • כלי זה היה בשימוש על ידי מטפלים של מערכות אוריינטציה על מנת לשרטט את ההיסטוריה המשפחתית הבין דורית.
 • מבוסס על הגישה הבין דורית (דגש על ציר הזמן): כלי זה היה יעיל מאוד לשימוש עם יחידים או משפחות בהגדרות רבות ושונות שבהן חשוב להבין את ההתפתחות של המערכת המשפחתית לאורך זמן.
 • משפחות לא קיימות רק במרחב אלא גם בזמן, ולכן יש צורך בסוג שני של מערכת כדי לדמיין את הפיתוח של מערכת היחסים העוצמתית הזו.
 • לא רק שכל אדם השקוע במרחב חיים של כאן ועכשיו, כל אחד הוא גם חלק מסאגה משפחתית, ובמערכות אנושית מסובכת לאין שיעור שהתפתחה במשך דורות רבים, ואשר מסרה פקודות חזקות, משימות תפקיד, אירועים ודפוסי חיים והיקשרות לאורך השנים.
 • כל אינדיבידואל וכל משפחה מעורב עמוק בהיסטוריה המשפחתית הבין דורית. כמו שהמפה האקולוגית יכולה להתחיל ולהחפיץ את המשפחה במרחב, כך יכולה המערכת הג'ינוגראמית לתאר את המערכת המשפחתית לאורך זמן, מה שמאפשר לאדם לצאת מהמערכת, לבחון אותה, ולהתחיל להשיג הבנה טובה יותר של מורכבות דינמיקה משפחתית כפי שהם פיתחו וכפי שהיא משפיעה על המצב הנוכחי.
 • הוראות לציור ג'ינוגראמה
  • ג'ינוגראם הוא עץ משפחתי הכולל נתונים חברתיים יותר. זוהי מפה של שלושה, ארבעה או יותר דורות של משפחה אשר מתעדת יחסי  דורות, אירועים משפחתיים גדולים, עיסוקים, הפסקים, הגירת משפחה ופיזור, זהויות, תפקידי משימות, ומידע על מערכים ודפוסי תקשורת. שוב, כל מה שצריך הוא נייר ועיפרון.
  • בשביל רוב הג'ינוגראמות יש צורך בפיסת נייר גדולה למדי.
  • השלד של הג'ינוגראם נוטה לעקוב אחרי המוסכמות של תרשימים גנטיים וחקר משפחה.
  • כמו במפה האקולוגית, הזכר מסומן בריבוע והנשים בעיגול.
  • אם מינו של האדם אינו ידוע הוא מסומן במשולש: סמל המשולש נוטה לשמש, למשל,כאשר הלקוח אומר: "אני חושב שהיו שבעה ילדים במשפחה של סבי, אך אני לא בטוח האם הם נקבות או זכרים".
  • זוג בחיי הנישואים מצוינים על ידי מתיחת קו מהריבוע לעיגול. כדאי להוסיף את תאריך הנישואין על הקו.
  • זוג נשוי עם צאצים מוצג באיור מס' 4. צאצאים נכנסים בדרך כלל לפי גיל, החל מהבכור , בצד שמאל.
  • דבר שימושי הוא לצייר קו מקווקו סביב בני המשפחה המרכיבים את משק הבית. תרשים משפחתי שכזה מאפשר לעובד הסוציאלי לתפוס מי הוא מי במהירות במשפחות מסובכות שהוקמו מחדש.
 • משמש:
  1. מאפשר לאסוף מידע מסוגים שונים:בעזרת בסיסי הבניין האלו, הרחקה אופקית המתארת את הדור הנוכחי של אחים ובני דודים, אפשר למפות את כל המשפחה דרך הזמן . תרשים המראה את מבנה השלד של המשפחה חשוב גם כדי למלא בעזרתו נתונים עשירים ומגוונים המתארים את הסאגה של המשפחה הנלמדת. סוגים רבים ושונים של מידע עשויים להיאסף.
  2. שמות ראשונים ושניים מעלים את הזהויות על פני השטח: הם מזהים בני משפחה ובכך מצביעים על דפוסי השמות
  3. אם הלקוח קרוי על שם חבר משפחה אחר – להבין את טיב היחסים והמשמעות:בהבנת מקומו של הלקוח במשפחה, ומה הצפיות או תחושת העקירה שהשפיעו על תחושת העצמי, הצעד ראשון הוא לגלות מי, אם בכלל, הוא הלקוח אשר נקרא על שמו. ברגע שהאדם מזוהה, חשוב לגלות כיצד הוא או היא היו, איזה תפקיד הוא או היא סחבו, ואולי הבולט ביותר, מה היה טיב היחסים בין הורי הלקוח לאותו קרוב משפחה. לעיתים המשמעויות והקשרים וחיבורים אינם ברורים, וצפים רק דרך חקירה זהירה.
  4. תאריכי לידה, נישואים, ותאריכי המוות מסמנים את התנועה של המשפחה בזמן. בעבודה עם הג'ינוגראם, כדאי לגלות את כל האירועים שהתרחשו בזמן לידתו.
 • תאריכים הלידה ותאריכי המוות מצוינים כאשר מישהו מצטרף למשפחה או עוזב אותה.
 • תאריכי לידה מציינים את גיל חבר המשפחה כאשר קרה האירוע החשוב.
 • הם מציינים כמה מוקדם או מאוחר בנישואים נולד הילד ואת גיל ההורים בזמן הלידה.
 • אבדנים רבים אשר נחוו במשפחה סביב הזמן בו נולד יכולים להיות חשובים במיוחד. הנטייה של בני המשפחה להשתמש בבן משפחה שזה עתה נולד כתחליף לחברים אבודים נראה כמעט אוניברסלי ואף כבר מוסד בכמה דפוסי שמות בתרבויות מסוימות.
 • תאריכי הלידה מציינים בנוסף את מקומו של הפרט בין האחים, כאשר ישנם תפקידים מסוימים היכולים לעלות על פני השטח כגון המבוגר האחראי, הבן הבכור, או התינוק. דבר זה רלוונטי גם כדי לגלות מי עוד במשפחה היה באותו תפקיד. תפקיד זה יכול להיות מקור עוצמתי הזדהות בין דורית
  1. מקום הלידה והמקום הנוכחי של המגורים מסמנים את התנועה של המשפחה במרחב. מידע שכזה מתאר את דפוסי הפיזור של המשפחה, ומביא למרכז את ההגירה, תקופות של אובדים, שינוי ומהפך. מידע שכזה יכול להצביע בנוסף על העובדה שדורות של משפחה נשארו ברדיוס קטן למדי, למעט אולי, אדם מסוים בכל דור ודור שמתרחק. אם הלקוח במקרה של הדור הזה "נווד", פיסת מידע זו יכולה להיות בעלת ערך רב.
  2. השינוי בגבולות מצביע גם על האם המשפחה הזו נאחזת בדברים או משחררים. מעבר לכך, ההשפעה של ההיסטוריה העולמית על משפחות לעיתים קרובות מתבררת כתגובה למלחמה, רדיפה, הגירה, דיכאון, תיעוש ואפילו שינויים אקולוגיים.
  3. סיבות מוות כסממן להיסטוריה הרפואית המשפחתית:עובדות על בריאותם של החברים במשפחה וסיבות מוות יכולות לספק את ההיסטוריה הרפואית המשפחתית הכוללת גם לומר משהו על הדרך שבה הלקוחות רואים את עתידם. תחזיות כאלו עשויות גם לקבל קצת כוח של חוסר הגשמה עצמית.
  4. הבנת המערכת המשפחתית: הנתונים הדמוגרפיים הללו יכולים לקחת את העובד הסוציאלי דרך ארוכה לעבר ההבנה של המערכת המשפחתית.
  5. כינוס המשפחה יכול להוסיף עושר לפורטרט המשפחה.אדם יכול לשאול, איזו מילה או תמונה עולה כאשר אתה חושב על האדם הזה", האסוציאציות הללו נוטות להתחבר ברמה אחרת של אינפורמציה על המשפחה כמיתוסים, תפקידי משימות, אפיונים של האדם וזיכרונות או סיפורים שהפכו לחלק מהביוגרפיה והמיתולוגיה המשפחתית.
   • הג'ינוגראם הוא כלי קלאסי לאיסוף ושימוש בנתוני המשפחה. לא משנה מה ההגדרה, אם האדם מובן בהקשר של כל המערכת המשפחתית, הג'ינוגראם יכול לצייר פורטרט של המערכת ולאפשר לעובד הסוציאלי וללקוח לעבור להבנה של השפעת המערכת והרלוונטיות שלה לסוגיות שעל הפרק.
   • לדוגמא:בייעוץ לגבי נישואים וסכסוך בין הורים לילדים, המסלולים או האב טיפוס של סכסוכים אלו עשויים לצוץ.
   • השימוש של הג'ינוגראם בייעוץ הנישואים יכול להגדיל את האמפתיהבין בני הזוג בחיי הנישואין ולעזור לכל אחד לזהות בעיות משפחתיות ישנות שהוזזו בנישואין.

 

 1. היבטים מסוימים של מבנה תקשורת של המשפחה יכולים להיות מצוינים כך: חלקים של המשפחה שנמחקו כיוון שיש עליהם מעט מידע, או מעידים על סודות, סכסוך ואובדן.
 2. בעבודה עם קשישים, הג'ינוגראם הוא כלי רב ערך בסקירת החיים. אנשים מבוגרים יכולים להעלות זיכרונות ולארגן אותם וגם לחוות עצמם כחוליה המרכזת בין העבר והעתיד.
 • תהליך זה מבטא המשכיות ותהליך המחולל וממחיש כי למרות שתוחלת החיים של האדם יכולה להיות קצרה, החיים של המשפחה מגיעים אל העבר ואל תוך העתיד.
 • המגורים של הקשישים מעודדים את הצוות להיפגש עם בני המשפחה כדי ללמד אותם איך לבנות את הג'ינוגראם ולעזור לקרובי משפחה בגיל שלהם להתחבר מחדש עם הסאגה המשפחתית שלהם. שיתוף זה של הג'ינוגראם היה חוויה חשובה עבור בני אדם ובני המשפחה הצעירים.

חזרה אל: סיכומי מאמרים בעבודה סוציאלית

11 ציטוטים ספרותיים על משפחה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: