היסטוריה מודרנית: אנגליה הויקטוריאנית

מאמר זה הינו חלק מסיכום הקורס מבוא להיסטוריה מודרנית

1815-1914 היא התקופה הוויקטוריאנית באנגליה למרות שהמלכה וויקטוריה שלטה בפועל מ- 1837 עד מותה ב- 1901 מדובר בתקופה גדולה יותר המלכה וויקטוריה העניקה את שמה לתקופה ויש לה סממנים מיוחדים מבחינת ההתפתחות או האירועים במערכת הפנימית בבריטניה וכתוצאה מכך גם השלכה לגבי מעמדה של בריטניה במערכת הבינלאומית. אנחנו נעסוק בתמורות הפנימיות כלומר ב: תיעוש, קפיטליזם ליברליזם ופרלמנטריזם באנגליה הוויקטוריאנית. אנחנו נתמקד בתהליכים פנימיים שההתחלה שלהם במהפכה התעשייתית -בתהליכים שהם פוליטיים כמו הרפורמות והתמורות השונות במערכת הפנימית הבריטית שהייתה להם השלכה גם על המערכת הפוליטית והתפתחות של משטר הפרלמנטארי ליניארי שבריטניה כה מאופיינת בו עד עצם היום הזה. המסורת הפרלמנטארית הדמוקרטית שתחילתה במאה ה-19 עם תחילת המהפכה התעשייתית באנגליה והפכית בריטניה ליברלית כאשר נוצרו מעמדות חדשים עם קניין [קניין בתצורה אחרת מהקניין הקרקעי של האצולה הבריטית]  וכסף . אותם מעמדות לחצו שיהיה להם ייצוג בפרלמנט כי היה להם אינטרס להביא לידי תמורות בכדי שיהיה להם קל להרוויח עוד כסף.

התיעוש וצמיחת הקפיטליזם בבריטניה הביאו להתבססותם של מסורת ליברלית ופרלמנטארית בבריטניה כיוון שהמסורת הזאת א"כ הלכה למקומות אחרים באירופה ז"א היא השפיעה על היווצרותם של משטרים פרלמנטאריים ליברליים במדינות אחרות באירופה(אבל בקצב ובתקופות שונות). עידן המהפכות פסח על בריטניה בה לא היו מהפכות פוליטיות כמו המהפכה הצרפתית, אביב העמים או איחוד גרמניה או איטליה כי המערכת הבריטית הייתה מספיק גמישה כדי לבצע רפורמות מבפנים מבלי להזדקק לתהליכים מהפכניים או מהומות חברתיות מסיביות במטרה לשנות את המערכת הפוליטית/להעביר אותה תהליך של רפורמות. כמו בשאר המקרים האירופיים נקודת המוצא היא המהפכה הצרפתית והמלחמות הנאפוליוניות כאשר יש אלמנט נוסף של המהפכה האמריקאית שבה  הבריטים מסולקים מצפון אמריקה אבל יש גם לא מעט בריטים שנלחמים בצד האמריקאי והרעיונות האלה גם חלחלו בקרב החברה הבריטית ובקרב מעמדות הביניים ונתנו את האותות שלהם השפיעו על תהליך צמיחתה ועיצובה של המערכת הפוליטית והתחיקתית בבריטניה.

מאפיינים היסטוריים של אנגליה הויקטוריאנית

רפורמות פוליטיות ותחיקתיות באנגליה הויקטוריאנית

התבססות הליברליזם באנגליה הויקטוריאנית

ראה גם:

לונדון הויקטוריאנית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: