ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן – סיכום

פסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן – סיכום

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

1. מגבלות

א. אגוצנטריות- נטייה לראות את העולם דרך נק' מבט מסוימת.

ב. מראית עין מול מציאות- קושי לקבוע את סוג האובייקט למרות השינוי החל בו, כגון: ילד שהתחפש לנמר בפורים יחשוב שהוא נמר עכשיו.

ג. מרכוז- הנטייה להתמקד במימד אחד מאשר בשני מימדים, ולכן הילד יתקשה למיין ולסווג אובייקטים לפי צבע וצורה.

2. מאפייני החשיבה

א. שימור- הכמות של דבר מסוים אינה משתנה למרות שינויים בצורתו, תבניתו וכו'.

נוסחה: .

הסבר: ניתן להפוך מסה לאנרגיה ולהיפך אך הכמות נשארת קבועה.

שאלה: האם אפשר ללמד שימור?

תשובה:

– לפי פיאז'ה, שלב רכישת מושגי השימור תלוי ביחסי הגומלין בין הבשילות הפיסית של הילד להתנסותו בעולם.

– לפי ג'רוםברונר, מצב הלמידה מסייע לילד להתגבר על המגבלות הקוגנטיביות ו"לגלות" את השימור לפני המועד.

סוגים

 שימור כמותישימור מס'שימור מסהשימור אורך
הגדרהכמות הנוזלים נשארת אותו הדבר למרות השינויים החלים בצורתו כאשר שופכים אותם למכלים שונים.כמות הפריטים נשאר אותו הדבר למרות שינוי מקומם.כמות חומר האובייקט נשאר אותו הדבר למרות השינוי בצורתו.אורך האובייקט נשאר אותו הדבר גם אם הוא מכופף, מפותל וכו'.
ניסוישתי כוסות המכילים אותו כמות מים ואח"כ מעבירים אותו לשני כוסות נפרדות.הצגת שורת מיטות ושתי שורות של בובות. לאחר מכן, להרחיבן או לצמצמן.  
מגבלהא. מראית עין מול מציאות.

ב. מרכוז (התייחסותלמימד הגובה ולא למימד הרוחב).

א. מראית עין מול מציאות.

ב. מרכוז (התייחסות למימד האורך).

  
שלבים3-4: חוסר בשימור.

5-6: חוסר בעקביות.

7: שימור תקין.

2-3: התעלמות מהמס' ההתחלתי של הפריטים בכל קבוצה.

4-5: הבחנה בהבדל ההתחלתי בין הקבוצות אך לא בהיקפו.

6-7: הבחנה בהיקף ההבדלים בין הקבוצות.

  
עקרונותא. פיצוי- היכולת להבין שקיימים שינויים בשני המימדים.

ב. הפיכות- היכולת להבין שניתן לבטל את התוצאות של שינוי הצורה דרך שפיכת המים למיכל המקורי.

ג. קריטריון לא נוסף ולא נגרע- היעדר שינוי רלוונטי באובייקט שעבר שינוי.

א. אחד לאחד- הספירה נכונה כאשר כל אובייקט בקבוצה מקבל מס' מסוים.

ב. הסדר הקבוע- הספירה נכונה כאשר שמות המס' ערוכים בסדר מסוים בזמן הצמדתם לאובייקטים.

ג. המס' היסודי- הספירה נכונה כאשר הסופר משתמש במס' האחרון לצורך ציון מס' האובייקטים שנמצאים בקבוצה.

ד. ההפשטה- ניתן לקבץ סוגים שונים של אובייקטים לקבוצה אחת ולספור אותם.

ה. חוסר הרלוונטיות של הסדר- הספירה נכונה ללא קשר לסדר האובייקטים.

  

ב. סיווג- היכולת לקבץ דברים לקבוצה ע"פ מאפיינים משותפים, כגון: גודל, צורה וכו'.

הניסוי: הצגת צורות בצבעים שונים ולבקש מהילד למיין אותם לקבוצות.

מגבלה: מרכוז (מיון האובייקטים לפי מימד אחד).

שלבים

3: קושי בעקביות המיון לפי שני מימדים, כלומר הילד יעבור ממיון ע"פ מימד א' (צבע) למיון ע"פ מימד ב' (צורה).

5: מיון לפי מימד אחד.

10: מיון לפי שני מימדים.

שאלה: מתי מופיעות אצל הילד מיומנויות סיווג?

תשובה: אצל תינוקות ניתן להבחין בסיווג סמוי כאשר הם מבחינים בין סוגים שונים של אובייקטים.

ג. עריכה בסדרה- היכולת לסדר דברים באופן הגיוני.

הניסוי: ארגון המקלות בשורה לפי אורכם ושיבוצו של מקל נוסף.

מגבלה: בעיית מראית עין מול מציאות (קושי בתפיסת היחסים בין הפריטים אם היא אינה מסודרת מולם).  מרכוז (התמקדות בקצוות העליונים).

שלבים

עד גיל 6: קושי בבניית סדרה המכילה 7 מקלות.

6-7: הצלחה בבניית סדרה המכילה 7 מקלות.

ד. היסק טרנזיטיבי- היכולת להסיק את היחסים בין שני אובייקטים מתוך הכרת היחס כלפי אובייקט שלישי.

3. לפי גישת עיבוד המידע, המידע הנקלט מהסביבה עובר עיבוד.

א. רשם החישה- מידע הנכנס דרך החושים מאוחסן לזמן קצר (כשנייה).

ב. זיכרון קצר טווח/ עבודה מחזיק את המידע לזמן רב (10-20 שניות) אך הקיבולת שלו מוגבלת.

ג. זיכרון ארוך טווח מחזיק את המידע לזמן רב יותר מפני שהקיבולת שלו אינה מוגבלת.

– מיומנויות זיכרון משמרים את המידע בזיכרון עבודה ומעבירים אותו לזיכרון ארוך הטווח דרך עיבודו העמוק, ולכן הוא נזכר טוב יותר מעיבוד שטחי.

– מיומנויות קשב מעבירים את המידע מרשם החישה לזיכרון עבודה.

חושים
קלט מהסביבה

קשבזיכרון
א. היכולת מוגבלת.

ב. קושי במיקוד הקשב והתעלמות מהסחות.

ג. סריקת יתר לא שיטתית.

א. שיפור במטלות היכר והיזכרות.

ב. קושי בזכירת מידע חדש עקב קושי באסטרטגיות לזכירה, כגון: שינון.

4. קוגניציה חברתית- הבנת העולם החברתי דרך הבנת מחשבותיו, רגשותיו וכו' של הפרט.

גיל הגןמבוגרים
מתחילה ההבנה כי לאדם קיימת תודעה מפני שהוא מופעל מבפנים מבחינת רגשות, חשיבה, זיכרון וכו'.לבני האדם יש מחשבות, רצונות, רגשות וכו' ומקורם בתודעה.

א. התיאוריה של הילד על התודעה מורכבת מידע אמפירי המבוסס על התנסות בעולם הפיסי ותיאורטי המבוסס על מבנים לא גלויים.

עקרונות

I. תודעה קיימת– תינוקות מסוגלים להבחין בין אובייקטים בעלי תודעה (יצורים חיים) לחסרי תודעה (חפצים).

II. התודעה קשורה לעולם הפיסי.

III. התודעה שונה מהעולם הפיסי– ניתן לדמיין דברים שאינם קיימים במציאות, כגון: רוחות רפאים.

IV. התודעה מאפשרת ייצוג מדויק או לא מדוייק של אובייקטים.

V. התודעה מפרשת באופן פעיל את המציאות וההתנסויות הרגשיות– ילדים בגיל הגן נוטים לראות בייצוגים השכליים כהעתקים של אירועים אמיתיים.

ב. אגוצנטריות- חוסר היכולת להבין בין נק' מבטו של הזולת לנק' מבטו של הילד, ולכן קיים קושי בתקשורת בינאישית.

יסודות קוגנטיביים הנחוצים להתגברות על האגוצנטריות הם:

I. ידע של קיום– ההבנה שלאחרים יש מחשבות, נק' מבט וכו' השונים מאלו של הילדים.

II. מודעות לצורך– ראיית דברים מנק' מבט של האחר עשויה להקל על פעילות הגומלין ועל התקשורת החברתית.

III. היסק חברתי– הילדים צריכים "לקרוא" את האחר ולהכיר בנק' מבטו.

5. ילדים וקסם

במקביל להתפתחות ההבנה של סיבתיות פיזית, מתפתחות אצל הילדים אמונות מקבילות על תהליכים מאגיים.

שלבים

3-4: מסבירים "אירועים בלתי אפשריים" באמצעות "כוחות על טבעיים" או מאגיים.

6+: נעזרים פחות בהסברים המבוססים על קסם מפני שהסקת מסקנות לוגיות משתפרת.

6. אנימיזם- נטייה לייחס חיים לעצמים דוממים, ולכן הוא בולט אצל ילדים בזמן שיחתם עם אובייקטים דוממים, נתינת רגשות ומחשבות.

שלבים

 גיל 3גיל 4גיל 6
הבנהשבע"ח מסוגלים לנוע בכוחות עצמם לעומת עצמים דוממים.– שעצמים חיים מתפתחים ומתרבים לעומת עצמים דוממים.

– שלעצמים דוממים יש תוקף מסוים בעקבות ירידת ערך.

התובנות בנוגע לעצמים חיים ודוממים נעשות מלוכדות, עקביות וייחודיות.
חוסר הבנהאין– שחרק עלול למות כתוצאה מחוסר בחמצן.

– תהליכים ביולוגיים עומדים בסתירה להנחות הבסיס שלהם, כגון: תהליך שינוי הצורה של חרקים.

אין

ראה גם מאגר מושגים אודות ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: