מדרשי איסורי נישואין במקרא

מדוע התורה אוסרת את כל איסורי הנישואין במקרא?

כמה תשובות מפי דרשני היהדות:

הרמב"ם : לפי הנצרות, מין בין איש לאשתו זהו חטא כי בגן עדן האישה נתנה לאדם את התפוח ומכאן גילו את המין,ולכן לפי הנצרות האידיאל הוא הנזיר שאינו מתחתן כלל, אל ברור שלא ניתן להחיל את המטבע האידיאולוגי הזה על כל העולם, ולכן לפי הנצרות לאנשים רגילים מותר להתחתן נישואים קתוליים – פעם אחת לכל החיים, אין גירושים. היהדות אומר הרמב"ם אינה סוברת כך אלא "פרו ורבו" – ודאי שאין איסור על יחסים בין איש לאשתו  מצד שני ישנם איסורים  ומסביר הרמב"ם שאיסורים אלו נועדו כדי לא לפתוח מפתח להוללות מינית ולכן לקחה התורה את דרך האמצע והתירה רק יחסים בין איש לאשתו.

סיכום דרך הרמב"ם – בגלל דרך האמצע נאסרו כל האיסורים הללו.

רמב"ן :שואל על הרמב"ם (מקשה…) מה ההגיון לאסור אח ואחות ולהטיל עונש מוות , זו יכולה להיות נסגרת משפחתית טובה ?  אם התורה רצתה רק לאסור הוללות, מדוע היא הטילה עונש מוות על נישואי אחים?

ציטלין : (הוגה דעות בן זמננו) מציע להביט בתורה  עצמה- "ערוות אמך לא תגלה – אמך  היא", לשון כבוד, אתה חייב בכבוד לאמך , לאחותך וכד' , אם אתה מגלה את ערוותה , אתה פוגע בכבודה.   אומר ציטלין – לגשת לאישה בתשוקה מינית זה כמו שהיא לתשוקותיך וזה בטוח לא יאה לאמך , אחותך וכו'.

הרמב"ם וציטלין הושפעו מהשפעות נוכריות. הרמב"ם מאריסטו וציטלין מהנצרות. כל הדעות הללו באות מגישה שרואה במין פעילות שלילית וככל שנצמצמה- כך יטב.

 

אמרנו שלפי הרמב"ם יש לצמצם יחסי אישות כמה שיותר ולכן נאסרו האיסורים הללו.

ציטלין טוען: יחסי אישות זה ניצול האישה ולכן אל תפגע בכבוד בנות משפחתך.

תשובה שלישית – : האיסורים הללו הם ששומרים על מוסד הנישואין ועל המשפחה.

אנתרופולוגים אומרים שהקמת משפחה היא אחד מההישגים הגדולים של האנושות. (אצל בע"ח הקשר עם הילד , למשל, הוא רק עד גיל בגרות ואז נפרדים לצמיתות)

 

הסיכום שקראתם הוא חלק מתחום המקרא במאגר משאבי היהדות באתר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: