סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: גיאונטריקה- שפת הצורה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: גיאונטריקה- שפת הצורה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

גיאונטריקה- שפת הצורה –  סוג של מודל בנייה. משלב בתוכו את 2 התהליכים (מטה-מעלה, מעלה-מטה). על פי מודל זה התפיסה החזותית היא מעין שפה שיש בה יחידות בסיסיות (גיאונים) וחוקים השולטים בהרכבן של היחידות האלה כדי ליצור יחידות מולאריות יותר (אובייקטים של תפיסה).  לדוגמה, הפונימות הן אבני הייסוד של המילים, חוקים לשוניים קובעים את האופן שבו מצטרפים הצלילים למילים וכדומה. לפי מודל זה למרות השונות הרבה בין גירויים שונים לבין צורות הופעה שונות של כל גירוי, אפשר לנתח אותם כצירופים של תבניות קבועות של הגיאונים בוואריאציות שונות. לפי גישה זו תהליך היכר התבניות דומה למודל הפנדמוניום אך ברמה של גיאונים ולא של תכוניות. כאמור התפיסה החזותית היא סוג של שפה. כללי סמנטיקה: שכיחות – יש הסתברות שונה בכל סכמה להימצאותם של אובייקטים מסוימים בתוכה ובהתאם נוצרות ציפיות (לחם במטבח), גודל – קיים טווח גדלים צפוי לכל אובייקט (זבוב לעומת פיל), מיקום – מקומות צפויים לכל אובייקט בתוך הסכמה החזותית  (ספה אינה נמצאת במרכז הסלון). כללי תחביר: כללים אלה קובעים את מבנה הארגון של האובייקטים בחלל והם אינם נובעים מהסתברות אלא מכורח בשל המבנה הפיזיקאלי של העולם: אי שקיפות – אובייקט הנמצא בקו ישר של הראייה מאחוריי אובייקט כלשהו, יוסתר לפחות חלקית, תמיכה – אובייקטים אינם צפים בחל בלי סיבה. בידרמן מצא שהפרות של כללים אלה מפריעות לזיהוי אובייקטים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: