פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: סכימות וסטריאוטיפים

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: סכימות וסטריאוטיפים

ראה: פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

כדי לדעת כיצד להתנהג בסיטואציות מסוימות, אנו נעזרים בסכימות – ידע כללי לגבי העולם החברתי והפיזי ולגבי אופן ההתנהגות בסיטואציות מסוימות או עם אנשים מסוימים.

הסכימות משמרות את הסיטואציות הרגילות בחיים כדי שנדע למה לצפות ולא נצטרך להמציא את הגלגל מחדש כל פעם (לדוג' סכימה של מסיבה תכין אותנו לאנשים המתנהגים באופן שמח עם מוזיקה רועשת ברקע).

ניסוי של סלומון אש מראה שהסכימות יכולות להשפיע גם על השיפוט שלנו: שתי קבוצות סטודנטים התבקשו לדרג מקצועות על פי יוקרה. לקבוצה אחת נאמר שהקבוצה לפניהם דירגה את המקצוע "פוליטיקאי" במקום גבוה מאד בעוד לשנייה נאמר שהמקצוע דורג במקום נמוך מאד. מניפולציה זו שינתה את התוצאות באופן משמעותי אך לא משום שהנבדקים שינו את דעתם אלא בגלל שהקבוצה הראשונה נטתה לחשוב על פוליטיקאים דגולים (ג'פרסון וכו') בעוד הקבוצה השנייה נטתה לחשוב על פוליטיקאים מושחתים. כלומר, הנבדקים לא חיקו את חבריהם באופן עיוור אלא דעת חבריהם גרמה לשינוי קל בסכימה בה הם השתמשו כדי לשפוט את המקצוע.

ניסיונות שכנוע רבים בתקשורת עושים שימוש בזה ולא מנסים לשנות את הדעה שלנו אלא את אובייקט השיפוט שלנו (התומכים בהפלות יטיפו לחופש בעוד המתנגדים יטיפו נגד רצח).

סטריאוטיפים

סטריאוטיפים – סכמות לגבי אנשים מסוגים שונים אשר ניתן להשתמש בהן (באופן נכון או שגוי) כדי לעודד או לחבל באופי האינטראקציה שלנו.

סטריאוטיפים עשויים להיות שימושיים ויעילים אך גם שגויים שכן לעתים המידע שהם מספקים פחות רלבנטי לעומת מידע ספציפי אחר בנוגע לאדם. נושא זה יפורט בהמשך.

 

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: