מושג הברית ביהדות: מעמד הר סיני

מושג הברית ביהדות: מעמד הר סיני

מחשבה מדינית יהודית – סיכומים

–          הברית מאפשרת מחשבה חופשית לאדם.

–          הברית מכשירה את הקרקע לאדם "לתקן עולם": מושג תיקון העולם, הוא לגיטימי מתוקף הברית עם האל.

הורדת החוקים (המצוות) לבני ישראל – ברית מעמד סיני:

  • ספר שמות פרק י"ט: בני ישראל עם משה, באים למדבר סיני לקראת קבלת החוק. כולם אומרים "כל מה שאמר אלוהים נעשה".
  • פרק כ"ד שמות: משה עולה לבד אל אלוהים. ושוב כולם אומרים כל מה שאומר אלוהים נעשה ונשמע.

שלושה היבטים לברית מעמד סיני:

  • ·         ההיבט האנכי: בין אלוהים לבין האדם. חוזה בין אלוהים לבין האדם: אלוהים (דרך משה) מציע תורה לעם. העם מקבל ומסכים להצעה (3 פעמים אומר נעשה ונשמע).
  • ההיבט ההמוני: הברית עם ישראל במעמד הר סיני היא הברית הראשונה שנחתמת מול המון (ולא מול יחידים): בעולם הפגני, רב ההסכמים נעשים בית שליטים. הברית הזו לא נחתמה בין אלוהים לבין אדם כלשהו (משה), אלא בין אלוהים לכל העם.
  • היבט קדושה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים והייתם לי לגוי קדוש". הקדושה ניתנת לכל העם (ולא לאליטה). => יש שיישיכו לאמירה זו ברית שיוויונית (כל אדם בקדושתו הוא שווה)

הברית – המשך

  • טענת גורדון פרידמן: הברית בין אלוהים ועם ישראל היא הדדית (ולא חד צדדית). יש בברית שיתוף פעולה המקדם את שני הצדדים => את האדם (זה ברור), אבל גם את אלוהים. בזכות האדם אלוהים הוא "מלך".
  • אחת הבעיות של הברית: אלוהים מכניס את עצמו כשווה בין שווים בעולם. אלוהים מצמצם את עצמו.
  • פירוש הגמרא בתלמוד בבלי למעמד הר סיני: "ויתייצבו בתחתית ההר" => אלוהים כפה על העם: או שתקבלו את התורה או שתמותו. מכאן: העם קיבל על עצמו מכפייה את ההסכם. (לווינס: "חירות קשה" => יש לך חירות מבחינה פילוסופית, אבל חירות למות). => לחוזה אין משמעות ואין צורך לקבלה. אומר רבא: נגיד שאלוהים כפה, אבל קיבלו את התורה בימי אחשורוש, אחרי הנס של המן הרשע באופן חופשי. באופן וולונטריסטי.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: