סיכומים באזרחות לבגרות: אזרחות

סיכומים באזרחות לבגרות: אזרחות

אזרחות היא מונח המציין את הקשר בין אדם לבין מערכת מדינית שיש לו הן מעמד עקרוני והן מעמד משפטי מחייב מבחינה מקומית ומבחינה בינלאומית. המושג של אזרחות מבטא את רעיונות האמנה החברתית לפיהם המדינה ומוסדותיה הם פרי הסכמה של בני האדם והמדינה שהם מקימים מטעמם ובעבור עצמם, דהיינו כי המדינה שייכת לאזרחיה ומחוייבת להם והן מחוייבים לה. לכן אזרחות נושאת עימה משמעות כפולה של הן מחויבות המדינה לבעלי האזרחות שלה אך גם של פעולה והמחויבות של בעל האזרחות כלפי המדינה. כך האדם שנושא באזרחות של מדינה מצופה לקחת חלק בעיצוב דמותה, דרכיה וערכיה ולהיות פעיל מבחינה פוליטית וחברתית.

המדינה מחוייבת לכל אותם בני אדם הנושאים אזרחות שלה, להבטיח כי הזכויות שלהם לא יפגעו, בטחונם ישמר ורווחתם תובטח. לשם כך מפעילה המדינה גופים ומוסדות שונים שמיועדים לספק שירותים שונים לאזרחים. בכדי לממן את הגופים והמוסדות הללו, מחייבת המדינה את בעלי האזרחות שלה להשתתף במימונה על ידי מערכת מיסוי שגובה מכל אדם כסף כמידת יכולתו.

כל מדינה קובעת את התנאים החוקיים שלה המגידים מתי אדם יוכל להחשב כבעל אזרחות שלה.

שתי השיטות המקובלות לקביעת אזרחות הן:

1.שיטת דין הקרקע- אזרחות ניתנת לכל מי שנולד על אדמתה של המדינה, ללא כל קשר לאזרחות של ההורים.

2.שיטת דין הדם – האזרחות מועברת מהורים לילדים, ללא קשר למקום הלידה.

מדינות המתאפיינות בקליטת הגירה על פי רוב מעדיפות את שיטת דין הקרקע בכדי לייצר מסגרת חברתית משותפת של כל האזרחים.

מאידך מדינות שיש מהן הגירה רוצות לשמור על זיקתם של המהגרים אל מולדתם, ועל כן מעדיפות את דין הדם.

גם מדינות לאום אתניות נוטות בדרך כלל להעניק אזרחות על פי דין הדם, מכיוון ששיטה זו עוזרת להן לשמור על רוב אתני בכל שהיא נותנת לבני הלאום, גם אם הם אינם אזרחי המדינה או שוהים בה, את האפשרות לחזור אליה ולקבל אזרחות.

מדינת ישראל היא מדינת לאום אתנית (יהודית) שמעוניית לשמור ולהגדיל את הרוב היהודי של האזרחים שבה ולעודד עלייה ועל כן היא נוקטת בשיטת דין הדם בעת מתן אזרחות ומוכנה להכיר בשיטת דין הקרקע רק באופן מוגבל.

ראה גם:

קבלת וביטול אזרחות ישראלית

סיכומים באזרחות לבגרות

סיכומים באזרחות לבגרות: אזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: