סיכום מאמר: קארל מרקס – חייו וסביבתו / יהושע ברלין

לא קם עד המאה ה-19 הוגה דעות, שנודעה לו השפעה כה ישירה ומכרעת על האנושות כמרקס. הוא היה איש הלכה, תיאורטיקן והשתדל ממגע ישיר עם ההמונים, שלאינטרסים שלהם הקדיש חייו. מרקס הרבה להרצות בפני הפועלים, בהרצאות חריפות בלתי-רגשניות אך רגישות. לא השתמש ברטוריקה.

מרקס גינה את הסדר החברתי הקיים בהסתמכו על ההיסטוריה ולא על אידיאלים. הוא הוקיע אותו לא כבלתי צודק או בלתי מוצלח, אלא כתולדה של חוקים בחברה, המחייבים נישול וניצול של מעמד אחד ע"י האחר, החותר לאינטרסים שלו במידות שונות של שכלתנות.

הקדמה מושגת ע"י שורה של ניצחונות שמנצח מעמד אחד את האחר, והאדם הרציונאלי הוא רק המזהה עם  המעמד המתקדם בחברה שלו, ע"י הכרה מודעת של מצבו ויפעל בהתאם. לפיכך, משזיהה מרקס את מעמד הפועלים כמעמד העולה במאבקים בני זמנו, הוא הקדיש את שארית חייו לתכנון ניצחון של המעמד הזה. מאז ומאילך ראה את עצמו בעמדה של מפקד הפועלים הצועדים למלחמה, כשהמשימה היא להפיל את הבורגנים. הסוציאליזם בו דגל אינו מטיף ואינו מדבר על זכויות, אלא על צורת חייו חדשה. מצעי הפעולה שחתם עליהם אינם מדברים על קדמה מוסרית או על צדק חברתי, משום שראה בהם כביטויי סרק. לדעתו חייבת ההתנהגות השכלתנית להיקבע ע"י הכרת העובדות עצמן. חברה מוגדרת כמתפתחת וראויה לתמיכה אם היא מסוגלת להתפתח בכיוון ההתחלתי שלה, ללא עקירת בסיסה.

לצורך כתיבת התיאוריה שלו, שאב, ערך וסינן מרקס מידע מהוגי דעות קודמים לו. הוא הרכיב מכשיר חדש לניתוח חברתי – תוך שילוב עקרונות בסיסיים פשוטים על שלמות ריאליזם ופרטים.

הישגה העיקרי של התיאוריה היה במתן תשובות ברורות, במונחים אמפיריים לבעיות שהעסיקו את המחשבה בתקופה ההיא. התיאוריה חוברה בפאריס בי 1843-1850. בשנת 1847, כבר ביסס את רעיונותיו בראש, אך פרסם אותם 20 שנים מאוחר יותר. בתיאוריה הוא סיפק תיאור והסבר מלא לעליית ולשקיעת הקפיטליזם. לכך השקיע זמן רב מחייו. מרקס היה אחד מהאבות האוטוריטאריים בהיסטוריה, דיבר במונחים של עקרון היחיד והוקיע כל מה שנגד לזה. הוא הציג את ההיסטוריה האנושית כנקבעת על ידי גורמים כלכליים, ניתח את החיים של הפרולטריון ומעבידיו בתקופה של מעבר ממלאכה לקפיטליזם. בעצם, מרקס היה הראשון שמתח ביקורת על מעמד חברתי שלם, על שליטיו ועל תומכיו.

הסדר הישן נראה למרקס, כמתפורר לנגד עיניו; הוא פעל יותר מכל אדם אחר לזירוז תהליך ההתפוררות, כשהוא רוצה לבנות חברה חדשה.

מרקס ידע כי הפרולטריון יגיע לשלב בו יגיעו מים עד נפש, והם יחליטו למרוד. רק מהפיכה תשנה את הסדר החברתי הישן!

מבוא לתרבות המערב

מרקסיזם – הוראות שימוש

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: