סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: זיכרון עבודה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: זיכרון עבודה –  חלוקת הזיכרון לטווח קצר לתת מאגרים נוספים

זיכרון עבודה: חלוקת הזיכרון לטווח קצר לתת מאגרים נוספים

עפ"י מודל זיכרון העבודה קיימים לפחות שני תתי מאגרים בזיכרון העבודה:

  1. תת מאגר למידע שמיעתי (הלולאה הפונולוגית – זיכרון עבודה פונולוגי) – מבנה בעל קיבולת מוגבלת המסוגל להכיל כמויות קטנות של מידע פונולוגי (שמיעתי) וכן לתפעל מידע המבוסס עליה.  לולאה זו כוללת 2 מאגרים: מאגר פונולוגי המשמר מידע המבוסס על דיבור במשך כ-2 שניות ומעבד הנקרא בשם "תהליך הגייה ופיקוח" המבוסס על דיבור פנימי ותפקידיו: להמיר מידע חזותי לקוד פונולוגי (ע"י קול רם או דיבור פנימי), לרשום קוד פונולוגי במאגר של הלולאה, לרענן עקבות זיכרון דועכים באמצעות דיבור פנימי. מודל הלולאה הפונולוגית מספק הסבר לתופעות אחדות: המודל מסביר את אפקט הדמיון הפונולוגי (היזכרות מידית בסדרת פריטים נפגעת אם הפריטים דומים מבחינה פונולוגית) בעובדה שלפריטים דומים בצלילם יהיו קודים דומים. עפ"י המודל בזמן ביצוע הדחקה ארטיקולרית (הנבדק חוזר בקול רם על מילה פעמים רבות), מידע חזותי אינו מומר לקוד פונולוגי ותחת תנאים אלה נעלם אפקט הדמיון הפונולוגי. גם אפקט הדיבור הלא קשוב מוסבר ע"י מודל זה, עפ"י המודל מידע הקשור בקול האדם נרשם במחסן ופוגע ביכולתם של פריטים נוספים להיכנס אליו. לעומת זאת, כאשר מושמע רעש רקע לא מילולי אין הרעש נרשם במחסן ולכן לא מורשת כל הפרעה בזיכרון.
  2. תת מאגר למידע חזותי-מרחבי (הלוח החזותי מרחבי) –  זוהי מערכת האמורה להיות אחראית על בניה ועיבוד של דימויים חזותיים-מרחביים. סביר להניח כי רכיב זה משמש לאחסון ולעיבוד ראשוני של מידע חזותי-מרחבי (כגון תמונה) ולשינונו בעת הצורך. הלוח החזותי מרחבי חשוב לאוריינטציה גיאוגרפית ולתכנון מטלות מרחביות. עפ"י המודל קיים מנגנון בקרה ופיקוח מרכזי, האחראי על תיאום בין התת מאגרים והמעבדים שלהם. רכיב זה ממוקם ככל הנראה באונה הפרונטאלית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: