סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: אפקט אחרונות בקרב בעלי חיים

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: אפקט אחרונות בקרב בעלי חיים

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

  1. אפקט אחרונות בקרב בעלי חיים –  אפשר למצוא את אפקט האחרונות גם בקרב בע"ח. בלא תקופת המתנה נמצא אפקט אחרונות חזק ולאחר תקופת המתנה נעלם אפקט האחרונות. ההבדל בין המינים התבטא בתקופת המתנה הנדרשת להעלמות היתרון של הפריטים האחרונים ברשימה- 10 שניות ליונים, 30 שניות לקופים ו-100 שניות לסטודנטים. הממצאים מלמדים כי כאשר היה מבחן הזכירה מידי, נזכרו הפריטים טוב יותר (אפקט האחרונות) משום שעדיין אפשר היה לשלוף אותם מהזיכרון לטווח קצר. כאשר הייתה תקופת השהייה בין הפריטים לבין מבחן הזיכרון נעלם אפקט האחרונות ובמקומו התקבל אפקט הראשונות. כלומר, הפריטים האשונים נזכרו טוב יותר משום שהספיקו לעבור לזיכרון לטווח ארוך. הממצא דומה לממצאי המיקום הסדרתי. קבלת הממצאים לגבי שלושת המינים תומכת בעובדה שלפיה חלוקת הזיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך איננה יחודית רק לבני אדם.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: