פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: עמדות המבוססות על מידע ממקור שני

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: עמדות המבוססות על מידע ממקור שני

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

עמדות מבוססות לעתים על מידע ממקור שני

פעמים רבות יש לנו עמדות מגובשות לגבי נושאים שאין לנו מידע ראשוני עליהם (שלא התנסינו בהם בעצמנו). במקרים כאלו, פעמים רבות העמדות אינן מבוססות ולכן לא יתאמו את ההתנהגות שלנו בפועל כשנידרש לנושאים הללו. ניסויים רבים הראו שעמדות המבוססות על מידע ממקור ראשון הנן נבאים טובים יותר מאשר עמדות המבוססות על מידע ממקור שני. באחד מהמחקרים החלוצים בעניין זה (Regan & Fazio, 1977) סטודנטים נשאלו לגבי העמדות שלהם בנוגע למחסור בדיור באוניברסיטה שגורם לכך שסטודנטים חדשים צריכים בחודשיים הראשונים של השנה לישון במיטות מתקפלות באולמות. חלק מהסטודנטים רק שמעו על המחסור מעיתונים וחברים בעוד שחלק באמת חוו זאת על בשרם. הסטודנטים נשאלו לגבי עמדותיהם בנושא (עד כמה הסטודנטים סבלו מכך, עד כמה להנהלה אכפת וכו') ובנוסף ניתנה להם האופציה לפעול בנושא (לחתום על עצומה, לכתוב מכתב או להצטרף לוועדה שתציע פתרון לבעיית המגורים). החוקרים בדקו את הקורלציה בין עמדות הסטודנטים לבין התנהגותם הגלויה. הם מצאו שבקרב הסטודנטים שחוו על בשרם את המחסור בדיור קיים קשר חזק יותר בין העמדות לבין ההתנהגות בפועל בעוד שאצל הסטודנטים האחרים הקשר היה חלש.

מחקרים רבים נוספים הדגימו זאת, כגון עמדות לניסויים פסיכולוגיים (אצל אלו שהשתתפו בעבר נמצא קשר חזק יותר בין עמדתם כלפי השתתפות בניסוי פסיכולוגי לבין השתתפותם / אי השתתפותם בפועל, לעומת אלו שלא לקחו חלק בעבר בניסוי פסיכולוגי), עמדות בנוגע לחיסוני שפעת (בקרב אלו שקיבלו ואלו שלא קיבלו) וכו'.

לסיכום, כאשר העמדה שיש לנו כלפי אובייקט מסוים מבוססת על התנסות עצמית, היא משמשת כמנבא טוב יותר להתנהגות לעומת עמדה שאינה מבוססת על התנהגות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: