פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תרבות והתנהגות אנושית

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: תרבות והתנהגות אנושית

ראה: פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

תרבות וההתנהגות האנושית: כיצד אנו שונים

למרות הנטיות האוניברסליות, קיימת שונות רבה באופן בו נטיות אלו באות לידי ביטוי. זה נובע במידה רבה מיכולת ההסתגלות הגדולה של המין האנושי (ושל החולדות) לתנאים השונים – ולכן ישנם הבדלים גדולים ביותר בין קבוצות אנשים ותרבויות שונות: לתרבות השלטת יש השפעה רבה על התנהגותנו.

 

הבדלים תרבותיים בהגדרה העצמית

ההבדלים התרבותיים הינם עמוקים הרבה יותר מכפי שזה נראה והם חלים גם על דברים כגון מושג העצמי ותהליכים קוגניטיביים ותפיסתיים המעצבים מחשבות ואמונות.

התרבות המערבית הנה תרבות אינדיבידואליסטית (עצמאית): תרבות בה הפרט נוטה לראות את עצמו כישות חברתית נבדלת אשר קשורה לאחרים קשר רצוני של חיבה וחברות ארגונית אך הינה באופן בסיסי נפרדת מאחרים ובעלת מאפיינים שמתקיימים גם ללא קשר עם אחרים.

עם זאת, הגדרה זו לא קולעת לתחושתם של חלק גדול מאנשי העולם שמשתייכים לתרבות קולקטיביסטית (תלויה – Interdependent): תרבויות בהן אנשים נוטים להגדיר את עצמם כחלק מקולקטיב, כקשורים באופן בלתי ניתן להתרה לאחרים בקבוצה וכבעלי מעט בחירה חופשית או שליטה אישית בחייהם, וגם לא בהכרח מעוניינים בכך.

להגדרות אלו יש השלכות גדולות על המטרות האישיות והשאיפות של בני התרבות. לדוג', במזרח אסיה ההצלחה האישית חשובה לבני האדם, אך פחות כסימן להצלחה אישית אלא יותר בשל הכבוד שהיא מביאה לחברי קבוצתם.

ניסוי המדגים את ההבדלים הללו: משתתפים בניסוי קיבלו עט מתנה לבחירתם – אחד היה בצבע שונה מן השאר – אמריקאים נטו לבחור את השונה בעוד קוריאנים בחרו את הדומה.

 

אינדיבידואליזם מול קולקטיביזם במקום העבודה

לסוגיות האינדיבידואליזם מול קולקטיביזם יש השלכה גם על מקום העבודה. סקר שנערך בקרב עובדי IBM בכל העולם העלה הבדלים משמעותיים בין תרבויות אינדיבידואליסטיות וקולקטיביות בציפיות מהמעביד (הכרה בהישגים לעומת דאגה לרווחה ובריאות), אווירה משרדית (חופש יצירה לעומת אווירה חברותית), ציפיות מהעבודה (מיצוי יכולות לעומת נאמנות) וכו'. ממצאים דומים נתקבלו בסקר עמדות בקרב מנהלי עסקים מתרבויות מזרחיות לעומת מערביות.

 

Dick and Jane, Deng and Janxing

ההבדלים בין סוגי התרבויות באים לידי ביטוי בשלבים מוקדמים מאד כגון בתי-ספר, בהם הילד המערבי מחונך לנהוג באופן אדפטיבי לחברה בה הוא חי (אקטיביות, שליטה ובחירה עצמית חשובה) והילד המזרחי (סין, יפן, קוריאה) – מחונך בהתאם לחברה שלו, להיות כחלק מקולקטיב גדול יותר – משפחה, חברים, כפר, איגוד…

מי אתה?

כשאנשים נשאלו "מי הם?" בסקר, חברי תרבויות אינדיבידואליסטיות נטו לתת תשובות נטולות הקשר המתייחסות לתכונותיהם או העדפותיהם (חברותי, אוהב קמפינג וכו') בעוד חברי תרבויות קולקטיביסטיות נטו לתת תשובות הקשורות לקבוצות שונות או הקשר מסוים (אני חבר של… אני עובד קשה בעבודה).

בסקר דומה שנעשה בקניה בקרב קבוצות שונות, נמצא שהתשובות של קבוצות שנחשפו מאד לתרבות הבריטית היו דומות לאלו של בני תרבויות המערב בעוד התשובות של קבוצות השבטים היו דומות יותר לאלו של בני תרבות קולקטיביסטיות, מה שמראה כי לא המודרניזציה כשלעצמה היא זו שקובעת את מושג העצמי (שכן הקנייתים לא נחשפו למודרניזציה) אלא האוריינטציה המערבית.

 

מספר הסתייגויות

תרבויות הינן שונות במובנים רבים וקשה לקטלג כל אחת ולקבוע באופן וודאי שאחת עצמאית והשנייה לא. בנוסף, יש שונות גדולה בין האזורים השונים של אותה התרבות. לעתים קיימים הבדלים מגדריים בתוך התרבות – במערב גברים הם לרוב עצמאיים ואינדיבידואליסטיים יותר מנשים. הסתייגות נוספת: אדם יכול להתנהג במצבים מסוימים בצורה עצמאית (תחרות) ובמצבים אחרים בצורה קולקטיביסטית (שירה במקהלה).

עם זאת, רוב ההכללות שנעשו הנן לרוב תקפות. אולם, רבים מן הממצאים עשויים היו להיות אחרים אם היו נבחנים בתרבות אחרת…

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: