סיכום מאמר: The Great Eskimo Vocabulary Hoax

  1. a. The  Great  Eskimo Vocabulary  Hoax

רבים מאיתנו שמעו על כך שלאסקימואים יש מילים רבות אשר מבטאות את המילה שלג, מורים , בלשנים ועיתונאים- כולם הפיצו את הסיפור הזה , אך זוהי שטות מוחלטת. האנתרופולוגית לארה מרטין הקדישה זמן מהמחקר שלה בשנות ה-80 לקטול את המיתוס לגבי הטרמינולוגיה של האסקימוסים לשלג. אך למרות פרסום המחקר, לא הייתה לה שום הכרה עולמית. לא עבר חודש בלי שמישהו יפרסם את הדעה הרווחת שישנם מאות מילים לדרגות וסוגים שונים של שלג .

אך המיתוס כמעט חסר ביסוס :

המקור הראשון בספרו של Franz Boas – שם הוא טוען שכמו שבאנגלית משתמשים בשורשים שונים לסוגים שונים של מים ( river, lake,liquid,rain,foam וכו')

אשר יכול להיות ששיכים לגזרה דקדוקית משורש בודד שפירושו 'מים' בשפה אחרת. אז השפה האסקימואית משתמשת בשורשים נבדלים (Aput ,  Qana, Piqsirpoq, Qimuqsuq)

הטענה של  Baos היא שבאנגלית משתמשים במושגים :

Aput- snow on the ground

Qana-falling snow

Piqsirpoq- drifting snow

Qimuqsuq- a snow drift

על ידי שורשים הקשורים בשורש 'שלג' . אך זה היה יכול להיות אחרת  – מילים כמו נהר, נחל יכלו להיווצר שייכים לגזרה דקדוקית של השורש מים.

המקור השני היה ע"י Benjamin Lee Whorf , אשר כתב מאמר חובבני בו טען כי שלאסקימואי המילה שלג כוללנית מידי , ושיש מילים שונות לסוגים שונים של שלג. המאמר שלו צוטט, והוכנס לספרים שפורסמו אחריו.

הוא ניפח את 4 המושגים של Boas לשבע. אך אין זה משנה מה היה המספר לסוגי השלג השונים, ברגע שהדוגמאות היו בידי מקורות יותר פופולאריים, מספרים שרירותיים הומצאו  (בניו יורק טיימס המספר הגיע ל-100 מילים שונות לשלג, כעבור ארבע שנים פרסם מאמר נוסף בנושא בו צוין כי יש בכלל 48 מילים שונות!)

השכיחות של הטעות הרווחת לגבי השלג הוא דוגמה לנפילת הסטנדרטים האקדמיים אך גם לנטייה הרחבה (בעיקר בארה"ב) של בורות במחשבה מדעית.

לשון, חברה, תרבות – סיכום

סיכומים אקדמיים

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: