סיכום מאמר: "התוף השבטי" \ מרשל מקלוהן

התוף השבטי/ מרשל מקלוהן

מדוע מכונה הרדיו "התוף השבטי"?

באנגליה ובארה"ב הייתה חשיפה ממושכת לאוריינות ותיעוש אך למרות זאת, תרבויות אירופיות תכליתיות יותר וחזותיות פחות אלו, לא עמדו בפני קסמו השבטי של הרדיו. הרדיו, לדידו של מרשל מקלוהן, מחדש את רשת יחסי הקרבה הישנה. הרדיו יוצר אצל רוב האנשים חוויה אינטימית של אדם מול אדם: הוא מציע עולם של תקשורת בלתי נאמרת בין הכותב- קריין ובין המאזין. זהו ההיבט המיידי של הרדיו. חוויה פרטית. המעמקים התת- סיפיים של הרדיו טעונים בהדים מוגברים של קרנות שבטיות ותופים קדומים. אלה טבועים בעצם טיבו של אמצעי התקשורת הזה, שבכוחו להפוך את הנפש ואת החברה כולה לתיבת תהודה אחת. הרדיו סיפק את החוויה החזקה הראשונה של הצטופפות "שבטית" אלקטרונית. היפוך מוחלט של הכיוון והמשמעות המדריכים את התרבות המערבית המשכילה. הקול הבוקע מתוך הרדיו ומהדהד במוחם של הפרטים הוא כמו שבט הרוקד לצלילי התוף המהפנטים אותו. דוגמא לכך הם נאומיו של היטלר (ע"ע רדיו וגרמניה בתקופת היטלר). המסר של הרדיו הוא הצטופפות ותהודה מוגברת המצטיינות באחידות ובאלימות. עבור אפריקה, הודו וסין הרדיו הוא כוח קמאי עמוק, קשר זמן עם העבר הקדום ועם חוויות שכוחות זה מכבר. למדינות מפותחות יותר, בהם האוריינות טיפחה אינדיווידואליות קיצונית, החייאת החוויות הקדומות של רשתות קירבה משפחתית שיש להן מעורבות שבטית עמוקה הולידה חרדה, חוסר ביטחון וחוסר ודאות.

כיצד השפיעה הטלוויזיה על הרדיו? באיזה נושא בעיקר?

אחת ההשפעות הרבות של הטלוויזיה על הרדיו הייתה התמורה שחלה ברדיו מאמצעי תקשורת מבדר למעין מערכת מידע עצבי. מהדורות חדשות, אותות זמן, נתונים על תנועה, ומעל לכל, דיווחי מזג אוויר, מרחיבים את כוחו המקורי של הרדיו ליצור מעורבות בין אנשים.

מה הקשר בין הרדיו וגרמניה בתקופת היטלר?

מקלוהן מאמין כי אם הייתה קיימת טלוויזיה בקנה מידה רחב בתקופתו של היטלר, הוא היה נעלם במהירות ולו הייתה הטלוויזיה מקדימה אותו, היטלר לא היה בכלל. עצם קיומו הפוליטי של היטלר הוא תולדה ישירה של הרדיו. אין להסיק מכך שהרדיו שידר את מחשבותיו ביעילות לעם הגרמני. מחשבותיו היו בעלות חשיבות מעטה ביותר. במקרה זה המדיום הוא המסר. הרדיו עוטה גלימת רואה ואינו נראה. הוא בא אלינו כביכול בצורה ישירה של שיחה בארבע עיניים שהיא אישית ואינטימית אך בו בעת, החוויה "הפרטית" הזו משותפת עם מספר בלתי מוגבל של אנשים. היטלר עשה שימוש נרחב במידת ההכללה הגורפת והמעורבות השלמה שיצר הדימוי השמיעתי של הרדיו.

האם הרדיו הוא אמצעי תקשורת חם או קר ומדוע?

טלוויזיה היא אמצעי תקשורת קר. היא דוחה דמויות חמות וסוגיות חמות. מרשל מקלוהן מביא במאמרו מספר אנשים אשר "נפלו קורבן" לטלוויזיה, היינו, החזיקו מעמד זמן מועט על סדר היום לאחר כניסתו של המסך הקטן. הרדיו הוא אמצעי תקשורת חם. יותר מהטלפון ומהטלגרף, הוא שלוחה של מערכת העצבים המרכזית שרק הדיבור האנושי מתחרה בה. הוא מספק חוויה אינטימית,פרטית, חמה ויוצר אשליית קירבה. בעימות הבחירות בין קנדי לניקסון ברדיו זכה ניקסון בניצחון מובהק, אולם באמצעי תקשורת קר כמו טלוויזיה יצרה תדמיתו המלוטשת בעלת החדות הגבוהה רושם של אדם מזויף.

כיצד  הטלוויזיה "שחררה" את הרדיו?

רדיו מספק האצה של מידע שגורמת להאצה גם באמצעי תקשורת אחרים. הוא מצמצם את העולם לגודל של כפר ויוצר צימאון קרתני שאין להרוותו לרכילות, שמועות והשמצות אישיות. אבל אם כי הרדיו מכווץ את העולם לממדי כפר, הוא נטול השפעה ביצירות הומוגניות ברבעים של הכפר. ההפך הוא הנכון. בהודו, שבה רדיו הוא צורת התקשורת העיקרית, יש למעלה מתריסר שפות רשמיות ומספר זהה של רשתות רדיו רשמיות. רדיו איננו רק מעורר רב און של זיכרונות, כוחות וטינות קדומים, אלא גם כוח מבזר, פלורליסטי, כמו כל האנרגיה ואמצעי התקשורת האלקטרונים. ריכוזיות של ארגון מושתת על מבניות המשכית, חזותית וליניארית שנובעת מהאוריינות הפונטית. הטלוויזיה שיחררה את הרדיו מלחצי הרשת הריכוזית הזאת. לאחר שהטלוויזיה קיבלה את עול הרשת המרכזית הנובעת מהארגון התעשייתי ריכוזי שלנו, הרדיו היה חופשי להתגוון ולהתחיל להגיש שירות מקומי וקהילתי שכמותו הוא לא הכיר אפילו בימיהם הראשונים של "חובבי" הרדיו. מאז הטלוויזיה, פונה הרדיו לענות על צורכיהם האישיים של בני אדם שונים בזמנים שונים של היום, עובדה שהולכת יד ביד עם ריבוי מספר המקלטים בחדרי שינה, בחדרי אמבטיה, במטבחים, במכוניות ובכיסים. תוכניות שונות מוגשות לעוסקים בתכניות שונות. הרדיו, שהיה פעם צורה של האזנה קבוצתית שרוקנה כנסיות, עבר לשימוש פרטי ואישי מאז הטלוויזיה.

מה משמעות הנושא  של מזג האוויר ברדיו?

הטלוויזיה תפסה עצמה כאמצעי בידור, בעוד שהרדיו הוא מערכת מידע היוצרת מעורבות בין אנשים. מזג האוויר הוא אמצעי תקשורת היוצר מעורבות בין כל בני האדם במידה שווה. מזג האוויר הוא הנושא מספר אחת ברדיו, והוא ממטיר עלינו ממטרים ממרחב שמיעתי או ממרחב מחייה. זהו נושא המשותף ורלוונטי לכלל בני האדם, חשוב ובעל השלכות.

הרדיו והשידור הציבורי

היסטוריה של אמצעי התקשורת

סיכום מאמרים בתקשורת

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: