סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: דיסוציאציה כפולה בין פריטים קדם אחרונים לפריטים אחרונים -הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: דיסוציאציה כפולה בין פריטים קדם אחרונים לפריטים אחרונים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

  1. דיסוציאציה כפולה בין פריטים קדם אחרונים לפריטים אחרונים – דיסוציאציה כפולה מתארת מצב שבו תפעול ניסוי אחד משפיע על חלק מסוים של תוצאות ולא על חלק אחר ואילו תפעול שני משפיע על החלק האחר של התוצאות ולא על החלק הראשון. סדרה ראשונה של תפעולים השפיעה על היכולת לשנן פריטים באופן שיוכלו להיכנס לזיכרון לטווח ארוך: בניסוי אחד נמצא כי רשימה קצרה (לעומת ארוכה) וקצב הקראה איטי של המילים מסייעת לזכירת הפריטים הקדם אחרונים ואילו הזיכרון לפריטים אחרונים לא הושפע כלל. גם דמיון במשמעות המילים ברשימת הלמידה תרם רק לזכירת המילים הקדם אחרונות. כמו כן אם לומדים 2 רשימות בזו אחר זו הפריטים הקדם אחרונים נזכרים פחות טוב ברשימה השנייה מאשר בראשונה ואילו זכירת הפריטים האחרונים זהה בשתי הרשימות. סדרה שנייה של תפעולים השפיעה רק על הפריטים האחרונים ולא על הקדם אחרונים. כאשר הייתה מטלת הסחה בסוף רשימת הלמידה שבה התבקשו נבדקים לספור לאחור ביחידות של שלוש במשך כחצי דקה, תפעול זה לא השפיע על זכירת המילים הקדם אחרונות (כיוון שהן במאגר לטווח ארוך) אך השפיע על המילים האחרונות. בנוסף, הוספת מטלת ההסחה בסוף הרשימה ביטלה לחלוטין את אפקט האחרונות כלומר, כאשר נבדקים ביצעו פעילות מנטאלית לאחר שלמדו את רשימת המילים לא נמצא כל יתרון בזכירת המילים האחרונות ברשימה יחסית למילים שקדמו להן.ממצא זה תומך בזיכרון לטווח קצר שכן כאשר נבדקים מבצעים מטלת הסחה בסוף הרשימה אין להם אפשרות לשנן את הפריטים האחרונים ולכן הם דועכים מהזיכרון לטווח קצר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: