סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מדידת משתנים מתווכחים, מודלים קוגניטיביים והמחקר הקוגניטיבי

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מדידת משתנים מתווכחים, מודלים קוגניטיביים והמחקר הקוגניטיבי

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

מדידת משתנים מתווכים

קיימות שתי גישות לאי נגישותם של תהליכים פנימיים: גישת הקופסה השחורה – מנסה להבין את התוכן של התהליכים הפנימיים ע"ס היחס בין הגירויים והמידע שהאדם קולט לבין ההתנהגות שהוא מייצר. גישת עקבות התהליך – מנסה לעמוד על אופיים של תהליכים פנימיים בעזרת תוצרי לוואי המלווים את התרחשות התהליך הקוגניטיבי, כגון זמן תגובה של תהליכים אלה. דפוס זמן התגובה של נבדקים במטלת ההחלטה הלקסיקלית שבה הודגמה גישת עקבות התהליך מלמד אותנו על חשיבותו של ההקשר בתהליכי זיהוי מילים.

התפתחותם של מודלים קוגניטיביים

גישת המודלים הליניאריים – מודלים ליניאריים מתארים משפחה של מודלים שבהם מידע מעובד  בצורה סדירה (שלב אחר שלב), שבה בכל שלב מתבצעות פעולות המשנות את המידע, עד שבסוף סדרת הפעולות מתקבל המידע הקוגניטיבי הרצוי. רק עם תום הביצועים בשלב אחד יכול המידע לעבור לשלב מתקדם ממנו. במודלים אלו אפשר להמחיש כל תיאוריה בעזרת איורים של קופסאות וחיצים שבהם הקופסאות מייצגות מבנים שכליים ואילו החיצים מייצגים תהליכי עיבוד מידע. דוגמאות למודלים לינאריים: המודל הלינארי של הזיכרון, המודל הדו-נתיבי להגיית המילים.

ביקורת: טענה אחת, המודלים הליניאריים מניחים הנחות נאיביות שקשה לקבלן הן לוגית והן אמפירית. מודלים ליניאריים מתבססים רק על עיבודים מלמטה-למעלה ואילו יש הוכחות של הגשטאלט כגון תופעת פי ואפקט העליונות שמוכיחות כי תהליכים מלמעלה-למטה משפיעים על עיבוד המידע. טענה שנייה, מודלים אלו אינם מאפיינים די הצורך את התהליכים המתרחשים בתוך המבנים השכלים (הקופסאות).

גישת המודלים הלא-לינאריים – מודלים אלו אינם מתארים את תהליכי עיבוד המידע כרצף סדור של פעולות. המודלים מאפשרים עיבוד מלמטה-למעלה ומלמעלה-למטה. דוגמה למודל לא ליניארי הוא מודלים של רשתות נוירולוגיות, המודל מושתת על יחידות במערכת העצבים הדומות לנוירונים.

המחקר הקוגניטיבי

נערכו כמה ניסיונות להסביר את משמעותה של התיאוריה הקוגניטיבית: עפ"י ההסבר הראשון התיאוריה הקוגניטיבית הנה מטאפורה שנועדה לתאר נתונים בצורה פשוטה באופן היכול להוביל לניבויים חדשים. על פי ההסבר השני, קיימת מציאות מוחית אמיתית. מחקר עם פציינטים פגועי מוח יכול לאושש קיומן של מערכות נוירו-אנטומיות, התואמות למבנים שכליים שהוצעו כקיימים בעקבות מחקר קוגניטיבי.

הפסיכולוגיה הקוגניטיבית הקלאסית, הרואה בתיאוריות מטאפורה בלבד, והניורופסיכולוגיה השואפת ללמוד על המוח, משלימות זו את זו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: