פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: מדדים להערכת העמדות האמיתיות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: מדדים להערכת העמדות האמיתיות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

בשל הקונפליקטים בהערכת עמדות קשה להסתמך על סקרים להערכת העמדות האמיתיות שכן אנשים עשויים שלא לדווח את עמדתם האמיתית. לפיכך, פותחו מדדים עקיפים. נדון ב-2 מהם.

 

IATImplicit Association Test

פותח על ידי Greenwald and Banaji. מבחן ה-IAT הוא טכניקה לחשיפת דעות קדומות בלתי מודעות כלפי קבוצות מסוימות: סדרה של תמונות ומילים מוצגות על המסך ועל הנבדק ללחוץ בשלב הראשון על כפתור ביד ימין אם הגירוי עונה לכלל מסוים (לדוג' כשמופיע פרצוף שחור או מילה חיובית) וביד שמאל אם הוא עונה לכלל אחר (פרצוף לבן או מילה שלילית). בשלב השני, נעשית החלפה בזיווג בין התמונות למילים (פרצוף לבן עם מילה חיובית ופרצוף שחור עם מילה שלילית) מפתחי המבחן טוענים שהנבדקים יגיבו מהר יותר אם תהיה תאימות בין סוג המילה (חיובית/שלילית) לבין ההערכה של הנבדקים לגבי הקבוצה הספציפית.

הדעה המוקדמת כלפי שחורים נמדדת כהפרש בין מהירות הלחיצה על הכפתור כשפרצופים שחורים צומדו למילים חיוביות ובין מהירות הלחיצה על הכפתור כשפרצופים שחורים צומדו למילים שליליות.

מחקרים אלו הובילו לממצאים רבים, לדוג': לצעירים וזקנים יחד יש דעה-קדומה על צעירים מאשר על זקנים, 2/3 מהלבנים ומחצית מהשחורים מעדיפים לבנים על פני שחורים.

קיים מידע על כך שמבחן זה מנבא התנהגות חשובה יותר מאשר לחיצה על מקשים – נמצא מתאם בין תוצאות ה-IAT לבין מידת הפעילות באמיגדלה (שאחראית על למידה והערכה רגשית), בעוד לא נמצא מתאם עם מדד מודע יותר.

בנוסף, נמצא מתאם בין ציוני ה-IAT לבין האינטראקציה של הנבדק עם נסיין שחור או לבן (כמות הדיבור, חיוכים, מספר השגיאות בדיבור וכו'). לפיכך, נראה כי שיטה זו מסוגלת לחשוף דעות קדומות.

הטרמה ודעה קדומה מרומזת

חוקרים הצליחו למדוד באמצעות הטרמה דעות קדומות שהנבדקים מעוניינים להכחיש. זה נעשה על ידי מדידת זמן התגובה הממוצע למילים חיוביות ושליליות, כאשר לפני כן מציגים תמונות של חברי הקטגוריה אשר לגביה חושדים שקיימת דעה קדומה (לדוגמא, מציגים תמונה של נזירה ואם יש קישור אצל האדם בין נזירה לבין תכונות חיוביות אזי הוא יהיה מהיר יותר בזמן תגובה לגבי מילים חיוביות).

ההשקפה הכלכלית (Economic Perspective)

ע"פ ההשקפה הכלכלית, קבוצות מפתחות דעות קדומות ואפלייה אחת כלפי השנייה כאשר הן מתחרות על אותם משאבים חומריים והן רבות על מנת להגן ולקדם את האינטרסים שלהן.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: