פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: עיבוד אוטומטי ומבוקר

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: עיבוד אוטומטי ומבוקר

ראה: פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

עיבוד אוטומטי ומבוקר

המוח מתפקד בשתי צורות:

  • דרך אוטומטית ובלתי מודעת המבוססת לעתים קרובות על גורמים רגשיים.
  • דרך מודעת ושיטתית אשר סביר יותר שתתבסס על מחשבה זהירה.

פעמים רבות גישתנו הראשונית כלפי אנשים (אדם מזיע עם תיק גדול בשדה"ת שעשוי להיתפס כמחבל) מושפעת מהעיבוד האוטומטי ורק אחר כך העיבוד המודע נכנס לתמונה (מבינים כי האדם מזיע בשל החום הכבד בחוץ).

מחקר שנעשה על ידי Devine מראה כיצד שני דרכי העיבוד הנ"ל יכולים להוביל אצל אותו אדם לשתי גישות בלתי-תואמות כלפי קבוצות אחרות: אנשים ללא דעות קדומות עשויים להתנהג כמו אנשים בעלי דעות קדומות מוצהרות כשהתהליכים האוטומטיים שולטים בהם. לדוג', כשאנשים קוראים מילים המזכירות אנשים שחורים ואח"כ מתבקשים לקבוע האם האדם עליו הם קראו הינו עוין או לא, הם יחשבו כי הוא עוין יותר מאשר היו חושבים כך ללא המילים הנ"ל (ללא קשר לעמדתם בנוגע לשחורים שנבדקה באמצעות שאלון).

דוג' נוספת – לנבדקים לבנים לוקח יותר זמן לסווג פרצופים שחורים עם גירויים נעימים מאשר לסווג פרצופים לבנים עם גירויים נעימים (שוב, ללא קשר לעמדתם המוצהרת בנוגע לשחורים).

 

סוגי עיבוד לא-מודע

עד כה זוהו שני סוגי עיבוד בלתי מודע:

  • מיומנויות אוטומטיות (ע"י וויליאם ג'יימס) – לדוג', נהיגה במכונית ללא מודעות לתנועות עצמן. ככל שהמיומנויות מתורגלות, ניתן לבצע אותן עם פחות מודעות.
  • ייצור אמונות והתנהגויות ללא מודעות לתהליכים הקוגניטיביים שייצרו אותם (ע"י פרויד) –  אנחנו לא מודעים לתהליכים הקוגניטיביים שהובילו ליצירתם של פעולות רבות (כגון שיפוט של אנשים, בחירת מועמדים לעבודה, הבנת אירועים פיזיים וחברתיים). ניתן לראות זאת באמצעות ניסויים בהם מציגים לנבדקים גירויים ויזואליים כה מהר שהם לא מודעים לכך שהם ראו אותם, אך הם משפיעים על אמונותיהם והתנהגותם.

 

פונקציות של עיבוד לא-מודע

תהליכים רבים מתרחשים מחוץ למודעות. זאת מאחר שתהליכים מודעים הם איטיים למדי ומתרחשים רק באופן סדרתי (זה אחר זה) בעוד תהליכים לא מודעים מהירים יותר ומתרחשים באופן מקבילי. המשמעות של זה הינה שאנו לא מודעים לתהליכים רבים המשפיעים על האופן בו אנו רואים את העולם ולכן חשיבות התפקיד של הפסיכולוגים בתכנון ניסויים שיאפשרו את הבנת התהליכים האלו.

לדוג': כשהיד שלנו כפופה לכיוון הגוף אנו נוטים לאמץ גישה חיובית יותר כלפי גירויים נצפים מאשר כשהיד שלנו מושטת קדימה (יתכן כי במהלך האבולוציה למדנו לאמץ גירויים טובים ולדחות גירויים שליליים) – אך רוב האנשים לא מודעים לכך כלל.

דוג' נוספות – סטודנטים שנחשפו למילים שמזכירות זקנה הלכו לאט יותר במזדרון, והפעלת המושג "פרופסור" שיפרה ביצועים במבחן טריויה.

לפיכך, חשוב להכיר בתהליכים אלו ולהבחין בין המקרים השונים בהם הם מופעלים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: