פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: ערוצים מתווכים, טעות הייחוס הבסיסית והבניה

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: ערוצים מתווכים, טעות הייחוס הבסיסית והבניה 

ראה: פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

Channel Factors (ערוצים מתווכים)

Channel Factors (ע"י קורט לווין): נסיבות סיטואציוניות מסוימות שלכאורה נראות בלתי חשובות אך עלולות להיות בעלות השפעה רבה על ההתנהגות על ידי כך שהן מעודדות או מדכאות אותה או מנחות אותה לכיוון מסוים (מבין כמה אפשריים).

לדוג' – על מנת לשכנע סטודנטים ותיקים לקבל חיסון טטנוס שניתן בחינם במרפאת האוניברסיטה, נתנו להם מידע מפחיד רב על תוצאות המחלה. לאחר מכן, כשרואיינו, רוב הסטודנטים הביעו כוונה לקבל את החיסון אך רק 3% אכן עשו זאת בפועל. עם זאת, כשנתנו להם מידע מדויק לגבי מיקום המרפאה (למרות שרובם סטודנטים ותיקים ולכן סביר שידעו את מיקומה) וביררו עמם מה השעה הנוחה ביותר עבורם להגיע, האחוז עלה ל-28%.

במקרה זה ה-channel factor היה הדרישה להפוך את הכוונה הכללית לתוכנית קונקרטית. גורמים אחרים כגון עמדות בנוגע לרפואה, מבחני אישיות וכו' – לא מנבאים היטב את צריכת השירותים הללו. המנבא הכי טוב שהתגלה עד כה – המרחק למרפאה הקרובה!

 

טעות הייחוס הבסיסית (Fundamental Attribution Error)

נטיות (Dispositions): גורמים פנימיים כגון אמונות, ערכים, תכונות ויכולות המנחים את התנהגות האדם. אנשים נוטים לחשוב כי נטיות הן הסיבות העומדות בבסיס ההתנהגות.

טעות הייחוס הבסיסית (ע"י לי רוס) – אי הכרה בחשיבות של השפעות סיטואציוניות על התנהגות, יחד עם נטייה להערכת יתר של השפעת הנטיות או התכונות האישיות על ההתנהגות.

כשאנו רואים סוהר מתאכזר לאסיר אנו עשויים לחשוב שנטיותיו האישיות הן אלו שגרמו להתנהגותו ולא הסיטואציה בה הוא נמצא, ומסקנה זו איננה בהכרח נכונה. לפיכך, אל לנו לשפוט את האדם בהתנשאות לפני שאנו נמצאים בנעליו.

 

תפקיד ההבניה (Construal)

הבניה – פירוש והסקה לגבי הגירויים או הסיטואציות בהם אנו נתקלים.

הניסוי של זימברדו (האסירים והסוהרים), ובאופן ספציפי האופן בו הוא התחיל – כשהתייחסו לנבדקים מההתחלה כאל אסירים, מראה כיצד ההבניה שלנו משפיעה על האופן בו אנו תופסים את הסיטואציה ומפרשים את התנהגות האחרים. אם אנו מתייחסים לאנשים כאלו טרוריסטים או לוחמי-חופש, משפיע על האופן בו נפרש את פעולותיהם.

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: