מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: מעמד, סטאטוס, מפלגה –מקס וובר

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: מעמד, סטאטוס, מפלגה –מקס וובר

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

 

התיאוריה של מקס וובר המתפתחת כביקורת על מרקס עוסקת בקשר בין כלכלה לחברה, אך אינו מעמיד את הכלכלה בבסיס החברה. נותן מבט יותר מורכב על היווצרות הריבוד החברתי.

לפי וובר קיימות 3 זירות מאבק ולא אחת (כפי שטוען מרקס):

  1. מעמד – המאבק במישור הכלכלי
  2. סטטוס – המאבק הוא על יוקרה
  3. מפלגה – המאבק הוא על כוח

מעמד הוא קטגוריה חברתית (אוסף אנשים בעלי מאפיינים דומים) ולא קבוצה (אוסף אנשים בעלי תודעה משותפת). בקבוצה יש מודעות לשותפות הגורל של הפרטים החברים בה והם יכולים לפעול יחד.

וובר מתעניין בשוק ולא בתהליך הייצור. מעמד הוא קבוצת אנשים בעלי סיכוי שווה להשיג טובין בשוק. המעמד הוא קטגוריה של אנשים בעלי כמות כסף דומה או פוטנציאל עתידי להשגת כסף.

הפעולה של המעמד היא רציונאלית ומכוונת למקסום הסיכוי בשוק. היא נעשית ברמת האינדיבידואל.

קבוצת סטטוס כוללת אנשים בעלי אינטרס משותף ומודע להשגת יוקרה (למשל, לשכת עורכי-הדין). יכולים להשתייך לקבוצת הסטטוס אנשים ממעמדות שונים.

קבוצות סטטוס פועלות בשתי דרכים:

–  סגירות (Closure)- סלקטיביות המגבילה כניסה אל הקבוצה. ככל שהצטרפות לקבוצה מסוימת יותר מוגבלת יוקרת הקבוצה והחברים בה עולה.

–  והדרה (Exclusion)- הוצאה

יש ללמוד את ה"הביטוס" של הקבוצה בכניסה אליה.

המפלגות מכוונות את פעולתן להשגת כח ובהגשמת האינטרס של הקבוצה. המפלגות מנסות להשפיע על מטרות החברה ועל חלוקת המשאבים בה. לאו דווקא שיקוף של מעמד או סטטוס.

כח – היכולת של איש או קבוצה לממש את האינטרסים שלהם, גם לנוכח התנגדותם של אחרים.

האמצעים להשגת כח שונים ומגוונים: אלימות, איסוף קולות, מניפולציות וכו'.

  • ·  המשאבים השונים ניתנים להמרה. יש קשרי גומלין בין היסודות (זירות המאבק).
  • האדם משתייך לריבוי קבוצות המשפיעות על חייו.
  • ·  התודעה יוצרת הוויההתרבות והרעיונות החברתיים יצרו את העולם הכלכלי.

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: