תיקון הנפש על פי הרמב"ם

תיקון הנפש על פי הרמב"ם

תיקון הנפש על פי הרמב"ם הוא תיקון האינטלקט, ידיעת האמת. תיקון המידות על פי הרמב"ם הוא תהליך הכולל הוא שלושה דברים שמהווים יחדיו את תיקון הנפש:

(א)   גוף ממש – פיזי

(ב)   תיקון החברה – פוליטי

(ג)    תיקון המידות – פסיכולוגיה

לדעתו של הרמב"ם התורה יכולה לעזור גם לתיקון הגוף, וגם לתיקון הנפש – לקרב את האדם לדעות הנכונות. על פי תפיסתו של הרמב"ם  – התורה מתקנת את השומר עליה. זהו אופי אגוצנטרי של תפישה זו של התורה.

הרמב"ם שואל איך יודעים שהתורה אלהית. בכדי לענות על השאלה הזו הרמב"ם קובע קריטריונים לדרך בה אפשר לדעת את זה:

לדעתו של הרמב"ם תורה רגילה דואגת רק לסדר פוליטי. תורה אלהית מגיעה לסדר פוליטי לא כמטרה אלא כאמצעי לשלמות אינטלקטואלית שבפסגתה ידיעת אלוהים. על פי הרמב"ם תורה נימוסית עוסקת בתיקון הגוף, תורה אלהית עוסקת הן בתיקון הגוף והן בתיקון הנפש.

הרמב"ם אומר שאף תורה לא עושה את זה חוץ מהתורה שלנו. כלומר, פרקי טעמי המצוות שעוסקות בהשפעה של המצוות על המקיים אותן, בתיקון הגוף והנפש, בעצם עוסקים (לאור ב'-מ') בהוכחת האלהיות של התורה. לא האותנטיות של המקור אלא האותנטיות של ההשפעה.

קריאה במורה נבוכים של הרמב"ם

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: