סיכום מאמר: התפקיד המגשר של טלביזיה בחיברות הפוליטי של מהגרים – צ'פי ונס

"The Bridging Role of Television in Immigrant Political Socialization”/ Chaffee and Nass

 

המאמר מתייחס לתהליך למידה של התנהגות חברתית, תיאורית הסוציאליזציה. אמצעי התקשורת מלווים אותנו כל חיינו ומהווים תפקיד של סוכני חברות בזמן זה. מחקרי התקשורת בנושא הסוציאליזציה עוסקים בשלושה שלבים בחיי בני האדם, ומאמר זה עוסק בשלב האחרון, שלב הבגרות. התפיסה הבסיסית היא שהסוציאליזציה מתרחשת בגיל צעיר, אך התפיסה שגויה, מאחר ולעיתים בעקבות שינויים פוליטיים, אישיים וכו' האדם עובר חברות מחדש. דוג': שינוי מאוד דרמטי בחיים (חזרה בתשובה, הגירה, מהפכה פוליטית חזקה…).

במאמר זה מבקשים צ'פי ונס לבדוק את השפעת חדשות הטלוויזיה מול גורמי סוציאליזציה אחרים בתחום רכישת ידע אודות הפוליטיקה האמריקאית, בקרב מהגרים קוריאנים לארה"ב, אשר אינם מכירים הליך דמוקרטי כלשהו, בחירות הוגנות, ועיתונות חופשית. החוקרים בדקו, האם המהגרים לומדים את התפקידים והיכולות הפוליטיים החדשים דרך העיתונים כפי שמתרחש אצל ילידי ארה"ב הבוגרים, או דרך הטלוויזיה, כפי שמתרחש בקרב המתבגרים. החוקרים משתמשים במטאפורה של "bridging" (גישור), ומציעים שהטלוויזיה הוא הגשר, המדיום שדרכו מבצעים את תהליך הסוציאליזציה אל תוך עולם המידע והעובדות של הפוליטיקה. המחקר נערך בשנת 1988 איזור סן-פרנסיסקו, בקרב 239 נבדקים, באמצעות שאלונים שנשלחו להם בדואר.

במחקר מצאו כי המחסור בידע באנגלית ובהבנה של הפוליטיקה האמריקאית מהווה מכשול עצום בקריאה ועל כן הטלוויזיה מהווה "סוכן חברות" להרבה מן המהגרים, גם אף על פי שחלקם שקיבלו חינוך טוב בארץ מוצאם. הטלוויזיה, כאמצעי גישור לתהליך החברות, נובע מהסיבה הפשוטה שיותר קל להבין את העובדות הפוליטיות מאשר לקרוא אותם בפרטי פרטים בעיתון. בקרב מהגרים שזה מקרוב באו בעלי רמת אנגלית נמוכה, חדשות הטלוויזיה נמצאו כמנבא חזק יותר =אמריקאיים מתבגרים. לעומתם, אלו בעלי יכולות אנגלית גבוהות יותר, ובעלי חשיפה רבה יותר לפוליטיקה האמריקאית סופגים את הידע שלהם דרך העיתונים. בקרב מהגרים וותיקים בעלי רמת אנגלית טובה העיתון נמצא כמנבא הטוב ביותר = אמריקאים בוגרים.

מסקנת החוקרים היא שהטלוויזיה אמנם איננה המדיום האולטימטיבי או האופטימאלי לשם סוציאליזציה פוליטית, אך יחד עם זאת, בשביל האנשים עם פחות ידע ויכולת היא מהווה מעין גשר בין ההבנה הקודמת בפוליטיקה להבנה המקומית החדשה.

מאמרים מסוכמים בתקשורת

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: