מבוא לאסלאם: שלבי התגבשות הקוראן

מבוא לאסלאם: שלבי התגבשות הקוראן

מתוך: מבוא לאסלאם

שלבי התגבשות הטקסט:

  1. איסוף וסידור הטקסט ממקורות כתובים ולא כתובים. (דור הנביא (שנת 10 לאיסלאם – 632).

בימי אבו-בכר (החליף הראשון), עמר אבן אל-ח'טאב (החליף השני, לימים), בא לאבו-בכר ומעלה בפניו את הבעיה, שישנם לוחמים שנופלים בקרבות (של התפשטות האסלאם), ואיתם אובדת לשון הקוראן. עלינו להעלות את הקוראן על הכתב, כל זמן שישנם קוראי קוראן. מי שהוציא את הפרוייקט לפועל הוא זייד אבן ת'אבת, שאסף וכתב את הקוראן כולו. את הקוראן (שאספו מליבות האנשים,  מכתבים על כפות תמרים ועל אבנים) כתבו באופן מרוכז על מגילות (צחף), והפקידו אותן בידי עמר אבן אל-חאטיב, שהופקדו לאחר מותו בידי חפצה בת עמר (אלמנת מוחמד).

  1. קביעה סופית של העיצורים (נ', י', ת', ב'… איזו מהן בדיוק). (ימי עת'מאן שנת סביב השנה 20, 650).

ישנה מסורת שמדברת על חד'יפה אבן אל-ימאן, איש צבא כ-16 שנה לאחר מותו של הנביא, שמתלונן בפני עות'מאן, שלוחמיו רבים בינהם "למי קוראן יותר טוב". כל קבוצת לוחמים, לפי מקומות מגורים, היתה בעלת קוראן משלה, בעל נוסח אחד.  אחד המקורות הוא מ-שאם (אזור א"י) של אבי אבן כעב; מקור אחר הוא מעירק, שלישי מאזור בצרה, ורביעי (שאינו כל כך מוכר) הוא מחמץ. עות'מאן מבין שחייבים ללכד את שורות הלוחמים, את אומת המאמינים. כך, עות'מאן מטיל על חד'יפה לגשת למגילות הישנות (בנות ה-10), ולהוציא מהן טקסט אחד, מקודש. כאשר נוצר הטקסט האחד הזה (לשונאים אומרים שהוא נוצר על פי הקרבה המקסימלית לדיאלקט של שבט כוריש), מצווה עות'מאן לאסוף את כל הכתבים האחרים ולהשמידם בחומץ (מוחק את הדיו). שאלה חשובה: מה היה ההבדל בין הכתבים השונים? הרי משמעות הטקסט באסלאם היא עצומה! אולי הטקסט שלפנינו אינו הטקסט השמימי! המסורת מספרת על שני אנשים, שקוראים את הקוראן מעט אחרת, ולשניהם אומר הנביא – נכון קראת. כך, מצד אחד יש קידוש של טקסט אחד בלבד, אך בפרשנות נשארו קריאות שונות. ישנו ספר של אבן אבי דאוד, בשם כתאב אל מצאחף – כתבי הקלפים, משנת 928, 316 המאגד בתוכו את הקריאות השונות. ספר זה אף תורגם לאנגלית. אם נפתח קוראן, אנו אומרים למצוא בו כיתוב שזהו קוראן עות'מאני.

  1. הכרה באפשרות לקרוא את הטקסט בקריאות שונות. (תחילת המאה ה-10 (רביעית לאסלאם).

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: