קרל מרקס ופרדריך אנגלס

קרל מרקס ופרדריך אנגלס הם שני האבות המייסדים של המרקסיזם והחשיבה החברתית והם תרמו תרומה מכרעת לחשיבה הסוציולוגית לדורותיה.

 

  • ·   קרל מרקס, סוציולוג ופילוסוף גרמני, הוגה המרקסיזם. נחשב לאבי הקומוניזם.
  • ·   פרידריך אנגלס, פילוסוף גרמני, יליד למשפחת תעשיינים, תמך כלכלית במרקס ומשפחתו והקדיש את מרבית זמנו לסייע למרקס בכתיבת מחקריו.

 השניים שיתפו פעולה בניהם מבחינה הגותית ואף חיברו ביחד את "המניפסט הקומוניסטי". 

הקשר בין לואיס מורגן למרקס ואנגלס

כשסיפרו של לואיס מורגן "החברה הקדומה" מתפרסם (1877) קרל מרקס כבר נמצא בערוב ימיו, הוא קורא את הספר ומפנה גם את תשומת ליבו של אנגלס למחשבותיו של מורגן. מרקס ואנגלס עסקו בחקר חברות מודרניות ובעיקר משטרים קפיטליסטיים. כאשר מורגן כתב בספרו שתופעות כמו מעמדות, אי-שוויון, מדיניות הם תוצאה של השתנות/התפתחות היסטורית, היה זה הביסוס שחיפשו למחקרם. שבט כגון האירוקווי, ללא היררכיות ומעמדות, היה בעיניהם מופת לחברה שוויונית.

רעיונותיו של מורגן תרמו תרומה גדולה לרעיונות המטריאליזם הדיאלקטי שהנחה את החשיבה ההיסטורית והפילוסופית של קרל מרקס ואנגלס.

"מוצא המשפחה, הקניין הפרטי והמדינה" – ספר שכתב אנגלס ב-1884 לאחר מותו של מרקס. הספר נכתב על-פי הרעיונות המופיעים בספרו של מורגן. הוא מחדד את טענותיו של מורגן לגבי משפחה ורכוש פרטי/ציבורי.

גם את המחקר המשותף "הקפיטל" סיים אנגלס לכתוב לאחר מותו של מרקס.

 

ההשפעה של קרל מרקס ואנגלס על המחשבה המערבית בעת החדשה לא הייתה בתחומי ההגות בלבד, אלא הניחו את היסודות לתנועות פוליטיות חברתיות שלא היו קיימות קודם. כתיבתם אינה מדברת על הגות, אלא על הלכה למעשה, פוליטיקה. כתיבתם חוללה שינויים במערכים הפוליטיים, שהובילו לצורות משטר חדשות, למשל מפלגות קומוניסטיות.

שילוב בין תיאוריה לפרקסיס (המונח שבו משתמשים מרקס ואנגלס לעשייה שהופכת את הסדר החברתי). עיקר פועלם של מרקס ואנגלס היה באנגליה. הם השתמשו בתיאוריות של מורגן לגבי תופעות היסטוריות וגם לביסוס רעיונות שלהם: אין הבדלי מעמדות, כולם שווים.

 

"הפילוסופים אך פירשו באופנים שונים את העולם, אבל העיקר לשנותו" (מרקס)

הציטוט לקוח מוויכוח של מרקס עם פילוסוף גרמני. מרקס מדגיש את החשיבות של העשייה הפוליטית. הביקורת החברתית צריכה להוביל למעשה. לתפיסתו של מרקס, תפיסה שתהדהד אחר בחשיבתם של הוגים מרקסיסטים נוספים, הגות פילוסופית אינה צריכה רק לתאר את העולם אלא גם למצוא דרכים לשנות אותו. 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: