סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: תפיסת צורה על פי גישת הגשטלט

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: תפיסת צורה על פי גישת הגשטלט

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

גישת הגשטלט – השלם עולה על סך החלקים המרכיבים אותו. עלפי אסכולה זאת ישנם תבניות מולדות של תפיסה. עיקרון ה-PRAGNANZ קובע כי אנו מבצעים תיקונים ושינויי תפיסה של הקלט החיצוני כדי שיתאימו לתבניות התפיסה. צורה טובה מתאפיינת בארגון תפיסתי פשוט, עקבי ויציב המאפשר תפיסה מידית של הצורה. חוקי התבנית –  לפי גישת הגשטאלט, חוקי התבנית הם אלה המאפשרים את תפיסת המרחב החזותי כמרחב הכולל דמויות על גבי רקע. ארגון השדה התפיסתי מתבסס על 5 עקרונות מרכזיים: עקרון הדמות והרקע – הנטייה הבסיסית לארגן את החלל המרחבי לדמויות על פני רקע, עקרון הסגירות – כאשר נוצר חלל סגור בתוך קווי הגבול, אנו תופסים את קווי הגבול כיוצרים צורה הסגורה בתוכם. כמו כן קיימת הנטייה לתקן צורות שאינן סגורות ולסגור אותן בתפיסה, עקרון ההמשכיות הטובה, עקרון הדמיון – אנו מקבצים גירויים הדומים זה לזה, עקרון הסמיכות בזמן או במקום – קיימת נטייה לקבץ ביחד גירויים הסמוכים זה לזה בזמן או במקום.

ממצאים אמפיריים: קל יותר לתפוס שני סוגריים מאשר סוגר אחד למרות שהיא כוללת פי שניים יותר חלקים כלומר, יש עדיפות לתפיסת השלם מחלקיו. עפ"י הגשטאלט הצורה נתפסת בשלמותה ואינה מתבססת על ניתוח תכונותיה. כמו כן השלם גדול יותר מסכום חלקיו, לשלם יש תכונה נוספת והיא ארגון. הצורה השלמה היא ארגון החלקים לכלל תבנית מסוימת וכך היא כוללת תכונות תבניתיות שאינן קיימות באוסף אקראי של חלקיה כגון סימטריה. עפ"י נבון תפיסת השלם עדיפה מתפיסת חלקיו, גם כאשר צורת השלם איננה שונה מצורת חלקיו. הנבדקים הגיבו מהר יותר כאשר היה עליהם להגיב לאות הגדולה (היבט גלובאלי) מאשר היה עליהם להגיב לאותיות המרכיבות אותה (ההיבט הלוקאלי), ממצא זה מטרה על קדימות העיבוד הגלובאלי. ממצא נוסף הראה שכאשר לא הייתה תאימות, כאשר היה על הנבדקים להגיב במהירות להיבט הגלובאלי לא היה הבדל במהירות התגובה בין התנאי המנוגד לתנאי התואם, וכאשר היה על הנבדקים להגיב במהירות להיבט הלוקאלי נמצא הבדל במהירות התגובה: בתנאי המנוגד הגיבו הנבדקים לאט יותר מאשר בתנאי התואם. ממצא זה מורה על הדומיננטיות של העיבוד הגלובאלי. שכן כאשר הנבדקים צריכים לעבד רק את הרמה הלוקאלית, הם אינם מצליחים להתעלם מהרמה הגלובאלית. ממצאי נבון עולה כי תפיסת השלם קודמת לתפיסת חלקיו והיא גם דומיננטית יותר. אי אפשר להתעלם מהשלם ולתפוס רק את חלקיו בשעה שאפשר להתעלם מהחלקים ולתפוס את השלם. יתכן שתכונות כגון סגירות שקיימת בשלם ולא בחלקיו מאפשרות לתפיסה להיות מידית ודומיננטית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: